Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018, 7:16:20 πμ
Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 21:38

Σισμανίδης: Θετικό πρόσημο στο 2016

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η οικονομική εικόνα που παρουσίασε ο Δήμος Κιλκίς το 2016 είχε θετικό πρόσημο στις συνολικές του λειτουργίες. Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, απόρροια της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, ο Δήμος Κιλκίς κατατάσσεται στους ελάχιστους ΟΤΑ της χώρας που έχουν πλεονασματικά αποτελέσματα, αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και επαρκές κεφάλαιο κίνησης, στοιχεία που συνομολογούν την ισχυρή και υγιή οικονομική οντότητά του και τις καλές  οικονομικές πρακτικές  που έχουν εφαρμοστεί από τη Δημοτική Αρχή με υπευθυνότητα, με συνέπεια και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στους δημότες. Αθροιστικά, ο Δήμος Κιλκίς, βάσει αυτής της δυναμικής που αναπτύσσει στα οικονομικά του, καθίσταται ένας αξιόπιστος και φερέγγυος δημόσιος φορέας που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή τραπεζιτική αγορά.


Ασφαλείς δείκτες που συνηγορούν στις παραπάνω διαπιστώσεις είναι:
- Το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (πλεόνασμα). Τα αποτελέσματα του Δήμου Κιλκίς και στη χρήση του 2016 ήταν πλεονασματικά καθώς δημιουργήθηκε πλεόνασμα 228.000,90ευρώ.
- Κύκλος εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του Δήμου Κιλκίς ανήλθε στο ποσό των 18.369,968,70ευρώ έναντι ποσού 17.919.648,14ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των 450.320,56ευρώ χωρίς μάλιστα η Δημοτική Διοίκηση να προχωρήσει σε αύξηση δημοτικών τελών στη χρήση που έληξε.
- Συνολικές υποχρεώσεις. Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Κιλκίς προς τρίτους διαμορφώθηκαν από το ποσό των 7.457.307,08 στο ποσό των 5.936.001,86ευρώ κατά συνέπεια μειώθηκαν κατά 1.500.000ευρώ, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα τη συνέπεια και τη νοικοκυροσύνη στη διαχείριση των υποχρεώσεων του Δήμου. Ο δανεισμός του Δήμου Κιλκίς, να σημειωθεί, ότι έχει χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2024.
- Ταμειακά διαθέσιμα. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11.166.367,92ευρώ έναντι ποσού 10.814.322,46ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασαν αύξηση κατά 352.045,46ευρώ.
- Προβλέψεις. Στη χρήση του 2016 έγινε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 900.000ευρώ για την υποτίμηση των συμμετοχών (καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων όπως ο ΟΠΟΝΓΑ, η ΑΔΕΠΑΚ) και απαξίωσης παλαιών έργων ( π.χ. έργο ύδρευσης από Μπέλλες) τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από το Δήμο Κιλκίς, γεγονός που μείωσε το πλεόνασμα της χρήσης στο ως άνω ποσό.
Κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαιο κίνησης αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα αφού προστεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και αφαιρεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κίνησης του Δήμου Κιλκίς διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.356.629,45ευρώ έναντι ποσού 12.928.666,08ευρώ της προηγούμενης χρήσης  και είναι αυξημένο κατά 1.427.963,37ευρώ. Είναι θεμελιώδους σημασίας να τονιστεί ότι το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί πολύ βασικό χρηματοοικονομικό δείκτη ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας ενός Νομικού Προσώπου. Ο συγκεκριμένος δείκτης κρίνεται πολύ ικανοποιητικός για το Δήμο Κιλκίς, πόσο μάλλον τη στιγμή που άλλοι Δήμοι έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και ορισμένοι βρίσκονται μάλιστα σε κατάσταση χρεωκοπίας. Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι ο Δήμος Κιλκίς έχει τη δυνατότητα να δανειοδοτηθεί από κάθε ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή τράπεζα με ποσό έως και 10.000.000ευρώ.  
Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης. Πρόκειται για τα υπό εκτέλεση και εκτελεσμένα έργα και τον πάγιο εξοπλισμό του Δήμου Κιλκίς, που στη χρήση του 2016 αυξήθηκαν κατά 1.300.000ευρώ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη χρήση του 2016 ο Δήμος Κιλκίς πλήρωσε για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις ποσό 250.000ευρώ.