Κυριακή, 22 Απριλίου 2018, 3:48:27 πμ

Φωτοσχόλια

Ο ένας ψηλός κι ο ..έτερος κοντός. Δεξιός ο μεν, κομμουνιστής ο δε. Μουστάκι ο δεξιός (όπως στέκονται), αμούστακος ο εξ ευωνύμων.
Τι στο καλό λοιπόν ενώνει τους Κώστα Πινέλη και Κώστα  Παπαδάκη ώστε να αγκαλιαστούν και να φωτογραφηθούν με κίνδυνο να ...εκθέσει ο εις τον άλλον;
Η εύκολη απάντηση είπως πως έλκουν  και οι δυο την καταγωγή από τη Θράκη.
Η δύσκολη είναι πως αμφότεροι ...υαλοφορούν.
Υπάρχει και τρίτη. Κωνσταντίνοι κι οι δυο.
Διαλέχτε...