Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017, 7:55:18 πμ

Φωτοσχόλια

Ασβεστόπουλος Τάσος: Ησυχάστε, δεν είναι το μνημόνιο νούμερο 3.  
Απλώς, ένα ξυλάγκουρο από τον κήπο μου είναι. Με ένα κοινό στοιχείο: το τρως και πικραίνεσαι.