Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, 9:04:27 πμ
etpa
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 12:32

Ανάπτυξη των Αιολικών Σταθμών με σεβασμό στη βιοποικιλότητα

Συντάκτης:

Εννέα Περιβαλλοντικές Οργανώσεις χαιρετίζουν τα συμπεράσματα πρόσφατης επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη χωροθέτηση των χερσαίων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην Ελλάδα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.Η έρευνα προτείνει ένα βιώσιμο σενάριο για την εγκατάσταση των ΑΣΠΗΕ, χωρίζοντας την Ελλάδα σε δύο ζώνες. Η ζώνη αποκλεισμού των ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ως τις πλέον οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας και τα τοπία μεγάλης φυσικότητας, δηλαδή αυτά που έχουν χαμηλό βαθμό κατάτμησης από τεχνητές επιφάνειες και δρόμους. Η υπόλοιπη έκταση της Ελλάδας ορίζεται ως δυνάμενη επενδυτική ζώνη και προτείνεται η ενθάρρυνση των αιτήσεων για επενδύσεις ΑΣΠΗΕ.
Στη ζώνη αυτή προτείνεται πως θα μπορούν να αδειοδοτούνται ΑΣΠΗΕ, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και λαμβάνουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Στο νομό Κιλκίς λοιπόν μπορούν να εγκατασταθούν οι περίφημες ανεμογεννήτριες, εκτός από τις περιοχές NATURA 2000, που είναι:  

     

ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

48

GR1230001

ΕΖΔ

ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

1089,35

49

GR1230002

ΕΖΔ

ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ

774,92

50

GR1230003

ΖΕΠ

ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ

2126,12

51

GR1230004

ΖΕΠ

ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ

2012,31

52

GR1230005

ΖΕΠ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΟΥΣ ΑΡΤΖΑΝ

1717,78

53

GR1230006

ΖΕΠ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ

3309,58