Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022, 8:17:46 πμ
Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022 16:30

Δείτε ένα εντυπωσιακό δείγμα της ψηφιακής προβολής του Σπηλαίου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς

Στα πλαίσια του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση- MED-QUAD» του προγράμματος ENICBCMED 2014 – 2020,  ολοκληρώθηκε η προμήθεια φωτογραμμετρικής κάμερας (MATTERPORT PRO2 3D) για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου ARCHEOLab του εν λόγω προγράμματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή απεικόνιση του  σημαντικού Σπηλαίου  του Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.

 

Στις 3 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η παράδοση του εν λόγω εξοπλισμού από την εταιρεία METRICA A.E. στους έλληνες εταίρους του έργου  ήτοι, το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος-ΔΙΠΑΕ (επιστημονικά υπεύθυνος Δρ Παναγιώτης Κασσιανίδης, Δρ Φώτης Κιλιπίρης, αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος) και την Επιμορφωτική Κιλκίς (συντονιστής εταίρος). Η προμήθεια του εξοπλισμού διενεργήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η δε παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στο «ζωντανό» εργαστήριο ARCHEOLab που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στο Κιλκίς.

 Η δράση αυτή  αποτελεί εφαρμογή του λεγόμενου «Τετραπλού Έλικα» (Quadruple Helix), κάνοντας δηλαδή πράξη την εμπλοκή και συνέργια των τεσσάρων κρίσιμων στοιχείων για την τοπική ανάπτυξη (Πανεπιστημίων, Επιχειρήσεων, Πόλεων και Πολιτών) για την επίτευξη ενός νέου περιβάλλοντος καινοτομίας προσαρμοζόμενο στη νέα ψηφιακή εποχή. Τελικός στόχος του εγχειρήματος της ψηφιακής απεικόνισης του Σπηλαίου Αγίου Γεωργίου Κιλκίς είναι η προσομοίωση της εμπειρίας του επισκέπτη στο σπήλαιο μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάδειξη ενός σημαντικού σπηλαίου, και για λόγους τουριστικής εμπειρίας, που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη του τουριστικού προορισμού.

Ακολούθησε εκπαίδευση της λειτουργίας του καθώς και οι πρώτες δοκιμαστικές απεικονίσεις του εσωτερικού του σπηλαίου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Χρήστο Παπακωνσταντίνου, παρουσία στελεχών του έργου του ΔΙΠΑΕ, της Επιμορφωτικής  Κιλκίς καθώς και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς κ. Γιάννη Χατζηαποστόλου.  Η συνολική ψηφιακή απεικόνιση θα πραγματοποιηθεί  από την ομάδα του εργαστηρίου ACHEOLab που αποτελείται από τους καθηγητές του ΔΙΠΑΕ κ.κ. Παναγιώτη Αδαμίδη, και Κυριάκο Τσιακμάκη καθώς και την κα. Στέλλα Σταυρουλάκη εξωτερική συνεργάτιδα του έργου MED-QUAD.

 

Δείτε ένα εντυπωσιακό δείγμα του πως θα είναι η ψηφιακή απεικόνιση:

https://my.matterport.com/show/?m=oTWM1YBMjPM