Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, 5:34:38 πμ
etpa
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 13:07

Δήμος Παιονίας: Ομάδα εργασίας για προστασία μνημείων πολιτισμού και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς

Συντάκτης:

Η προστασία των μνημείων πολιτισμού και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, στα όρια του δήμου Παιονίας, θα αποτελεί το αντικείμενο ενδιαφέροντος της ομάδας εργασίας που συγκρότησε ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης με την αρ. πρ. 5342 απόφαση της 5-4-2021.

 

Ορμώμενος από το γεγονός της ύπαρξης ιστορικών μνημείων πολιτισμού, οικιστικών συνόλων και άυλων πολιτιστικών αγαθών υπερτοπικής σημασίας στα όρια του δήμου Παιονίας και την αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου πολιτιστικής διπλωματίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας των πολιτιστικών αγαθών  που θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης της πολιτιστικής οικονομίας στα όρια του δήμου Παιονίας αποφάσισε την σύσταση της ομάδας εργασίας.

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η υποστήριξη του δημάρχου και των διοικητικών δομών του δήμου με τον πολιτιστικό εννοιολογικό εμπλουτισμό, την ωρίμανση πολιτιστικών έργων, τη δημιουργία προϋποθέσεων για την προώθηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, την σύνταξη πολιτιστικών προτάσεων και συνεργειών και τη δημιουργία πολιτιστικής επικοινωνίας

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η δημιουργία τοπικής πολιτιστικής οικονομίας, αειφόρου και αξιοβίωτης τοπικής διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, που βρίσκονται στα όρια του δήμου Παιονίας και αφορούν στην καθημερινή και μελλοντική ποιότητα της ζωής των πολιτών, καθώς επίσης και η θέσπιση της πολιτιστικής στρατηγικής του δήμου, όπως αυτή προκύπτει από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική για τα πολιτιστικά αγαθά.

Η λειτουργία της ομάδας εργασίας θα στηρίζεται στα πρότυπα του διεθνούς management και συγκεκριμένα στο αρχαιότερο πρότυπο διοίκησης – διαχείρισης έργων και προγραμμάτων στον κόσμο, το IPMA (International Project Management Association) που ισχύει σε 55 χώρες και 6 ηπείρους από το 1965.

Το εννοιολογικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς της ομάδας εργασίας είναι όλα τα κανονιστικά κείμενα που ισχύουν διεθνώς, καθώς και όσα απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

  • Ευάγγελος Νίτσης, αντιδήμαρχος παιδείας και δια βίου μάθησης, ως επικεφαλής – πρόεδρος της ομάδας εργασίας
  • π. Χριστόδουλος Παπακώστας, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως & Πολυκάστρου.
  • Ευθύμιος (Μάκης) Κουρτσανίδης, πρώην δήμαρχος Ευρωπού
  • Ιωάννα Ζουμπουλίδου, ιστορικός-αρχαιολόγος
  • Κωσταντία Κούρτη- Δουλκερίδου, ιστορικός-αρχαιολόγος
  • Αναστασία (Τασούλα) Περπερίδου, δημότισσα
  • Νικόλαος Σιάνας, δημότης
  • Αντώνης Τοκαλάκης, δημότης

Η συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας είναι εθελοντική και άμισθη. Οφείλουν δε να ενημερώνουν και να παρουσιάζουν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους στο δήμαρχο και στα συλλογικά όργανα του δήμου.

Η διάρκεια λειτουργίας της ομάδας εργασίας θα έχει ισχύ μέχρι το πέρας της πολιτικής θητείας του δημάρχου.