Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, 2:31:50 μμ
etpa
Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021 19:51

Εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Παιονίας "Το Πάικο" στις 18-4-2021

Συντάκτης:

1) Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Παιονίας «Το Πάϊκο» καλεί και κάνει γνωστό στα μέλη του ότι την 18/04/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πραγματοποιεί σε ανοιχτό χώρο –εφ’ όσον τούτο θα επιτρέπεται– την Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση με ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ και συγκεκριμένα μέσα στον ανοιχτό χώρο του γηπέδου ΠΑΙΚΟ της ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, που έχει όλες τις προϋποθέσεις του πρωτοκόλλου που αφορούν την πανδημία, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ που αφορούν την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ως, και συζητήσεις που τυχόν στην πορεία θα προκύψουν.


2) Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αυτοί υποχρεωτικά θα υποβάλουν, θα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση στα γραφεία του Κ.Σ. από τις ώρες 09.00 με 14.30. (τηλ. επικοινωνίας 6977301590)
3) Υποβολή Αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι και στις 03/04/2021
4) Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας, (που είναι και το πιθανότερο), η παραπάνω Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 25/04/2021 (Κυριακή των Βαΐων) ώρα 11:30 σε ανοιχτό χώρο (δηλαδή στο γήπεδο ΠΑΙΚΟΥ της ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) με τα οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.
5) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η Πολιτεία – μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα - αναβάλει, λόγω της Πανδημίας, τις Γενικές Συνελεύσεις Σωματίων κλπ, ΤΟΤΕ η παραπάνω ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί αργότερα – δηλαδή όταν τούτου επιτραπεί – και θα υπάρξει νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την νέα ημερομηνία πραγματοποίησης αυτής και γίνεται μνεία ότι, δεν θα χρειαστεί υποβολή νέων Αιτήσεων κλπ. από τους ενδιαφερόμενους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Πιλάτος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αργύριος Τραϊανός