Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, 7:11:17 μμ
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 10:44

Γενική συνέλευση για το Καλλιτεχνικό Σύνολο «η πόλις»

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του σωματείου: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΠΟΛΙΣ», Σουρή 6 Κιλκίς, η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.

 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα με τα ίδια θέματα μια εβδομάδα μετά, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

1. Οικονομικός απολογισμός και πεπραγμένα 2021

2. Προϋπολογισμός 2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νίκος Σπυρλιάδης