Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, 7:26:11 μμ
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 21:00

Γενική συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων

Συντάκτης:

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς, καλούνται τα μέλη του Λ.Ε.Κ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 6:00 μ.μ.,στα γραφεία του (Μητροπόλεως 11).

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2018
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνελεύσεως
3. Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2019
4. Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2018
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2019
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα Τρίτη 9 Απριλίου 2019, την ίδια ώρα (6:00 μ.μ.), στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.