Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 9:45:44 μμ
etpa
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 12:13

Συλλυπητήριες εὐχές γιά τόν πρώην Δήμαρχο Εὐρωποῦ Γεώργιο Γίτσο

Συντάκτης:

Συλλυπητήριες εὐχές γιά τόν πρώην Δήμαρχο Εὐρωποῦ Γεώργιο Γίτσο

αξιότιμη κ. Βασιλική,

ευρισκόμενη στην πλέον απαραμύθητη κατάσταση του βαρέος πένθους για την απώλεια του προσφιλούς συζύγου σας Γεωργίου, με τις τεθλιμμένες θυγατέρες σας Μαρία και Πασχαλίνα, και αθληφορούσα στο στάδιο του παρόντος δυσχειμέρου βίου, απομένουσα μαζί με τα δύο παιδιά σας στην πικρή δοκιμασία της εξαφνικής οδύνης και αποστερήσεως του αγαπημένου ομοζύγου και πατέρα, σας εύχομαι να πορευθήτε την δολιχοδρομία όχι απλά των κοσμικών η των κοινωνικών υποχρεώσεων, αλλά μέσα κι από τις οικογενειακές και τις λοιπές επαυξημένες φροντίδες ως μέλη τίμια του Χριστού, για να βρήτε την Πηγή της Ζωής·

 

και ο προσφιλέστατος Γεώργιός μας, από παλιά γνώριμός μας, ο εκλεκτός, απλός και προσηνής, γι᾽ αυτό και αλησμόνητος για πάμπολλους, προπεμφθείς για την αιώνια κι αληθινή μας ζωή, την μένουσα, απαλλαγμένος πλέον από τις αγχώδεις φροντίδες του βίου, ενδεδυμένος με την αγαπώσα και θυσιαζόμενη καρδία του στον αυτοδιοικητικό στίβο αλλά και την εργατικότητα και μαχητικότητα προς το συμφέρον των Ευρωπαίων κατοίκων, αλλά και ευρύτερα του νομού Κιλκίς, αφήνει με την απώλειά του δυσαναπλήρωτο κενό και ταυτοχρόνως παράδειγμα αγαπητικής προσφοράς και ανιδιοτελούς αναλώσεως.

Σας περιβάλλουμε με το βλέμμα και το δάκρυ και τις δεήσεις τις εσώτατες της καρδιάς, εσάς την ομόζυγο αλλά και τις απορφανισμένες θυγατέρες σας που χωρίζεσθε μεν σωματικά, αλλά μέσα στο μυστήριο της πίστεως δεν αποχωρίζεσθε πνευματικά, καθώς και τους λοιπούς οικείους εξ αγχιστείας.

Όλοι στεκόμαστε κάτω από το όμμα του Σωτήρος ημών Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου, ως αμετάθετης ελπίδος και ακαταίσχυντης προστασίας. Όλοι προσδοκάμε την ιλαρότητα του Κυριακού ελέους και το χάδι της Μητρικής Της ευσπλαγχνίας, για τον παρόντα μας βίο και για το διαβατήριό μας και για την μόνιμη ποθεινή μας πατρίδα.

Αυτό εύχομαι με όλη μου την καρδιά στον αγαπητό μας κοιμηθέντα σωματικώς, αλλά ζώντα στη βασιλεία του Θεού, Γεώργιο.

Με εγκαρδιότητα εκτιμήσεως συλλυπούμενος

†ο Γουμενίσσης, Γεφύρας, Αξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος

 

 

Γουμένισσα, 8 Ιανουαρίου 2021