Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007 13:45

Αποχώρησε έγκαιρα

Συντάκτης:
Ο Νομάρχης Ευάγγελος Μπαλάσκας πήγε στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ,
Ο Νομάρχης Ευάγγελος Μπαλάσκας πήγε στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ, είπε την άποψή του και μάλιστα κατά την άποψή μας είπε αλήθειες που λίγοι θα τολμούσαν, αλλά επειδή το τοπίο εντός της αίθουσας θύμιζε λίγο …ναρκοπέδιο, αποχώρησε πριν ο διάλογος αποκτήσει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Τόσοι φίλοι του Σάββα και του Κώστα ήταν εντός της αίθουσας. Κι αν εκτραχυνόταν η συζήτηση;