Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δασαρχεία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Διεύθυνση
Tηλέφωνο
fax
Διεύθυνση Δασών
Αριστοτέλους 18
2341022658
2341024691
Δασαρχείο Γουμένισσας Γουμένισσα 2343042002,41207 2343042002
Δασαρχείο Κιλκίς 21ης Ιουνίου 207, Κιλκίς 2341022225,22400 2341022225
Δασονομείο ΣΣ Μουριών
ΣΣ Μουριών
2341031376
---