Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017, 9:33:51 πμ

Φωτοσχόλια

Αγαστή συνύπαρξη και συμπόρευση της αγροτικής και της βιομηχανικής παραγωγής στο νομό μας. Τα στάχυα του Σταυροχωρίου υποκλίνονται στον γίγαντα της KLEEMANN και την ίδια στιγμή ο πύργος της διεθνοποιημένης βιομηχανίας μας κοιτά με σεβασμό τα ταπεινά σιταροχώραφα του κάμπου, που έθρεψαν γενιές και γενιές ανθρώπων αυτού του τόπου.