Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, 1:11:19 πμ
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 21:24

Alumil: Νέο ΔΣ εξέλεξε η γενική συνέλευση των μετόχων

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Την εκλογή νέου ΔΣ ενέκρινε τη δευτέρα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alumil που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στη ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στη ΓΣ παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 70,85 % του συνόλου των εταιρικών μετοχών, ήτοι 15.598.072 μετοχές, επί συνόλου 22.016.250 μετοχών.


Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως.
2. Απαλλάχθηκαν, ομοφώνως, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2017.
4. Εγκρίθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως. Οι εκλεγόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη, Γεώργιος Τσιότρας του Δημητρίου. Τα δε μέλη, Νικόλαος Καϊλακής και Γεώργιος Τσιότρας, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. Το εκλεγόμενο διοικητικό συμβούλιο τελεί υπό πενταετή θητεία, διαρκούσα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει και συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2023.
Περαιτέρω, εγκρίθηκε η επανεκλογή των ακόλουθων προσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017: Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη (Πρόεδρος), Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και Νίκος Κλείτου του Κώστα.
5. Προεγκρίθηκε, ομοφώνως, η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.
6. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.
7. Η Γενική Συνέλευση επέλεξε, ομοφώνως, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2018, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Υπενθυμίζεται ότι μετά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα που ακολούθησαν (απώλεια του 40% των πωλήσεων) η εταιρεία απορρόφησε, μέχρι το 2015, δεκάδες εκατομμύρια επισφαλειών από πελάτες της, μείωσε σε ποσό άνω των 50 εκατ. τα δάνειά της, έκλεισε τα εργοστάσια της Κομοτηνής και της Ξάνθης (συγχωνεύοντας δι’ απορροφήσεως τις θυγατρικές), έκλεισε θυγατρικές στο εξωτερικό, ενώ μείωσε και τα αποθέματά της.
Το 2015 ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος αναδιοργάνωσης με αλλαγή στρατηγικής, νέες επενδύσεις (μέχρι και το 2018) σε ανθρώπους, σε εκπαίδευση, σε εξελιγμένα και εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, στο νέο branding και τις προωθητικές ενέργειες, στην εμβάθυνση σε επιλεγμένες αγορές στις οποίες είχε ήδη διεισδύσει, σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Το 2015 ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανείων που έληγαν τον Ιούλιο του 2017, ωστόσο από πλευράς Τραπεζών ζητήθηκε νέο πιο αναλυτικό εξειδικευμένο σχέδιο (Independent Business Review) που ανατέθηκε στην ΕΥ. Ταυτόχρονα με την εκπόνηση του IBR, ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων (ALVAREZ & MARSAL), μελέτη με στόχο την μεγιστοποίηση του cash–flow του ομίλου.
Τέλος η εταιρεία έδωσε εντολή σε γερμανική εταιρεία συμβούλων να βολιδοσκοπήσει την αγορά, για την διερεύνηση στρατηγικών επενδυτών που θα ενδιαφερόταν να επενδύσουν στην εταιρία.
Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν στις τράπεζες πέντε (5) αρχικές μη δεσμευτικές προτάσεις από επενδυτικά σχήματα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ΑΛΟΥΜΥΛ.
Η διαδικασία, εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία διεξάγεται επικουρικά και ανεξάρτητα της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, ενώ η έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων δεν επηρεάζει την ανοδική πορεία της ΑΛΟΥΜΥΛ.
Πηγή: Capital.gr