Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018, 4:39:57 μμ
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 22:06

Συστέγαση των δασικών υπηρεσιών του Κιλκίς

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει ότι στις 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. θα διενεργηθεί Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση του Δασαρχείου Κιλκίς και της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς στο Νομό Κιλκίς.


Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής συνολικής μικτής επιφάνειας 443,75τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 355τ.μ. από την οποία 275τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 80τ.μ. για αποθηκευτικούς χώρους, πλέον των βοηθητικών χώρων και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ακίνητο πρέπει να είναι σύγχρονο και λειτουργικό, να βρίσκεται στην πόλη του Κιλκίς εντός κατοικημένης ζώνης και με εύκολη πρόσβαση από το οδικό δίκτυο, να είναι δυνατή η πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α., να διαθέτει αυτοτέλεια και αποκλειστικότητα χρήσης από τις προς στέγαση υπηρεσίες, να υπάρχει δομημένη καλωδίωση για τη λειτουργία των Η/Υ, του Δικτύου, της τηλεπικοινωνίας (υποστήριξη τηλεφ. Κέντρου) κλπ, να υπάρχει εγκατάσταση θέρμανσης, να υπάρχει κλιματισμός (θέρμανση –ψύξη) να έχει χώρους υγιεινής. Επίσης επιθυμητό είναι να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης χωρίς αυτό να αποτελεί προαπαιτούμενο του προσφερόμενου ακινήτου.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) χρόνια.
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των 1.050 ευρώ (€).