Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 5:45:56 πμ
etpa
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 14:16

Ανακοίνωση για την έκδοση νόμου που αφορά σταυλικές εγκαταστάσεις

Συντάκτης:

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ότι εκδόθηκε ο Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/09-06-2020) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» το άρθρο 8 του οποίου αφορά στις ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με αυτόν:

 

1)  Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) μέχρι τις 31/12/2020.

2) Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α’ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31/12/2020.