Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 7:38:55 μμ
etpa
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 23:10

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Συντάκτης:
psarades
Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς επισημαίνει πως όλες οι άδειες αλιείας σκαφών θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε διετία και συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011).
«Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 31-12-2011 για να προχωρήσουμε στην ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών για το χρονικό διάστημα 2008-2009 είναι τα εξής:
Α) Βιβλιάριο σκάφους. Β) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου που θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της άδειας του σκάφους είχε  την αλιεία  στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά  το διάστημα από την έκδοση η την προηγούμενη ανανέωση της άδειας. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα διαστάσεις πλοιοκτήτη μηχανή αλιευτικά εργαλεία) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης. Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους με τα στοιχεία παραγωγής (αλιευμένες ποσότητες, είδη, αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων (2010-2011) που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους.
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
Σας επισημαίνουμε ότι σκάφοι που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων θα πρέπει με ευθύνη των αλιέων  να εξασφαλίσουν από το Λιμεναρχείο Θες/νικης τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας τον σκαφών τους (άδεια εκτέλεσης πλόων). Επίσης σας επισημαίνουμε ότι εντός του σκάφους θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια τα οποία σύμφωνα με  έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι τα εξής: α) μια εγκεκριμένου τύπου ατομική σωσίβια ζώνη ανά επιβαίνοντα β) ένα κυκλικό σωσίβιο για το σκάφος με σκοινί μήκους τουλάχιστον 15 μέτρων γ) δυο βεγγαλικά και ένα καπνογόνο δ) ένα πυροσβεστήρα για τα μηχανοκίνητα σκάφοι ε) ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ στ) μια σειρήνα ζ) ένα φαρμακείο με το απαραίτητο και επιδεσμικο υλικό η) μια λυχνία θυελλης / σπίρτα ασφάλειας θ) ένας κουβάς με σχοινί 5 μέτρων ι) μια άγκυρα ια) ένα ζεύγος κουπιά ιβ) λευκός περίβλεπτος φανός.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σε γενόμενο έλεγχο από το Λιμεναρχείο Θες/νικης και ελλείψει της άδειας εκτέλεσης πλόων και των απαραίτητων εφοδίων θα σας επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση
Επισημαίνουμε ότι στο μπροστινό μέρος των σκαφών (πλώρη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με ευδιάκριτα γράμματα τα στοιχεία του σκάφους (όνομα σκάφους, αριθμός λεμβολογειου, ΑΜΑΣ). Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας αλιείας των σκαφών.
Σας γνωρίζουμε πέρα του διαστήματος του τριμήνου (1-10-2011 μέχρι 31-12-2011) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.