Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 11:18:27 πμ
etpa
Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011 21:19

Ανοιχτός “πόλεμος» των ενώσεων για τις αιτήσεις των παραγωγών στο ΟΣΔΕ

Συντάκτης:
eas
«Σε δημοσιεύματα και πληροφορίες» υποτίθεται ότι απαντά η διοίκηση της ΕΑΣ Κιλκίς αφού δεν έχει το πολιτικό θάρρος να αντιπαρατεθεί ευθέως με τη διοίκηση της ΕΑΣ Αξιούπολης σχετικά με τη συλλογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Αλλά κατ’ ουσίαν σε εκείνη και στην ανακοίνωσή της περασμένης εβδομάδας (όπου η ΕΑΣ Αξιούπολης καθόρισε κέντρα υποβολής αιτήσεων για τους παραγωγούς της Παιονίας) απαντά με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο μάλιστα αφού δεν την θεωρεί ικανή να διεκπεραιώσει ούτε το ρόλο του απλού αιτησιογράφου. Και καταληκτικά υπενθυμίζει ότι είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή των αιτήσεων χωρίς την παρεμβολή κανενός ενδιάμεσου, ούτε της ΕΑΣ Αξιούπολης.
Ιδού το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΑΣ Κιλκίς:
Με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες που δεν ευσταθούν, για το θέμα της ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2011 και για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών – παραγωγών και της κοινής γνώμης στο σύνολο της, από την Ενωση Κιλκίς ανακοινώνονται:
Ως ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραλαβή και καταχώρηση Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2011, ΕΛΓΑ, Μητρώου Αγροτών, σας δηλώνουμε ότι δεχόμαστε και παραλαμβάνουμε κανονικά όλα τα δικαιολογητικά των παραγωγών της επαρχίας Παιονίας του Νομού Κιλκίς όταν αυτά μας τα εγχειρίζουν είτε αυτοπρόσωπα οι ίδιοι οι παραγωγοί είτε εξουσιοδοτημένα από αυτούς φυσικά πρόσωπα με θεώρηση του γνησίου υπογραφής των παραγωγών στο εξουσιοδοτούμενο φυσικό πρόσωπο (από ΚΕΠ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).
Σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω παραγωγοί της επαρχίας Παιονίας αντί να προσέρχονται στην έδρα της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ στην πόλη του Κιλκίς (οδός Θεσσαλονίκης 20) μπορούν να εξυπηρετούνται όπως τους έχουμε γνωστοποιήσει από το γραφείο που μισθώσαμε και λειτουργεί επί 12ωρου βάσεως (8:00 π.μ. έως 20:00) στο Πολύκαστρο (οδός Κιλκισίου 4 και Ερμού γωνία – κεντρική πλατεία Πολυκάστρου).
Η επιλογή του ανωτέρω προς εξυπηρέτηση των παραγωγών της επαρχίας Παιονίας θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή και εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα των παραγωγών της περιοχής και πιστεύουμε απολύτως ότι με τη συμπεριφορά μας βοηθούμε όχι στη δημιουργία προβλημάτων όπως αβάσιμα κατηγορούμεθα από την ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ αλλά στην έγκαιρη επίλυση τους.
Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να σας γνωρίσουμε ότι με την παραλαβή των άνω Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης από την αιτησιογράφο ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ τα δύο προηγούμενα χρόνια (2009, 2010) τις οποίες μας απέστειλε εμφάνισαν προβλήματα επί του συνόλου των Αιτήσεων όλου του νομού σε ποσοστό 80% με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη αποπληρωμή των παραγωγών και τη δημιουργία έντονων προβλημάτων καθυστέρησης πληρωμής αυτών (των παραγωγών).
Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι από την εσφαλμένη συμπλήρωση των Αιτήσεων εκ μέρους της Αιτησιογράφου ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ επιβαρυνθήκαμε με επιπρόσθετο κόστος διορθώσεων των λαθών αυτής που είχε ως αποτέλεσμα την μη έγκαιρη πληρωμή των παραγωγών της εν λόγω περιοχής. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους αναλάβαμε ως μοναδική υπεύθυνη την παραλαβή και καταχώρηση όλων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2011, ΕΛΓΑ, Μητρώου Αγροτών, χωρίς την παρεμβολή στην πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του έργου μας από την ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (σχετικά σας αποστείλαμε ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ την οποία σας κοινοποιήσαμε την 10/02/2011 Αριθ. Συστημένης επιστολής 04077139890-0).