Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 9:43:28 μμ
Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 09:41

Γεωργαντάς: Παρουσίαση αρδευτικού δικτύου Αρτζάν Αματόβου και φράγματος & αρδευτικού δικτύου Μεταξοχωρίου

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σας προσκαλεί στην Εκδήλωση: «Δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές – Σχεδιασμός και Χρηματοδοτικές Δυνατότητες από το ΥΔΩΡ 2.0 και το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 και το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027, για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ για τις δημόσιες υποδομές διαχείρισης του αρδευτικού νερού και τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:30 - 19:00

Προσέλευση-Εγγραφές

19:00 - 19:30

Εναρκτήρια ομιλία

Γεώργιος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

19:30 - 19:45

Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ για τις δημόσιες εγγειοβελτιωτικές υποδομές

Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

19:45 - 20:00

Το αρδευτικό νερό στο επίκεντρο της πράσινης Γεωργίας στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 

Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ


20:00 - 20:45

Παρουσίαση από τους αντίστοιχους μελετητές του σχεδιασμού εγγειοβελτιωτικών υποδομών στον Ν. Κιλκίς

-   Αρδευτικό Δίκτυο Αρτζάν Αματόβου Α΄ Ζώνη

-   Φράγμα & Αρδευτικό Δίκτυο Μεταξοχωρίου

20:45 - 21:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση