Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 4:22:24 πμ
etpa
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 09:50

Λήψη μέτρων κατά του επιβλαβούς Τuta absoluta

Συντάκτης:
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς μετά από την εμφάνιση του εντόμου καραντίνας Tuta absoluta στο νομό και προκειμένου να αποφευχθεί η  περαιτέρω εξάπλωσή του, ενημερώνει τους καλλιεργητές τομάτας – επιτραπέζιας και βιομηχανικής- τα μέτρα που πρέπει να λάβουν, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του βλαβερού εντόμου. Να σημειωθεί ότι το έντομο προσβάλλει τα φύλλα, τους βλαστούς αλλά και τους καρπούς κυρίως της τομάτας, αλλά  μπορεί να προσβάλλει και τη μελιτζάνα, την πιπεριά, την πατάτα, το φασόλι και ορισμένα αυτοφυή είδη όπως  την αγριοτοματιά,  το γερμανό και τον τάτουλα.

Τα μέτρα που αφορούν καλλιέργειες θερμοκηπίου, αλλά και υπαίθριες καθώς και συσκευαστήρια όπου υπάρχουν,  είναι τα εξής:
1.Σε υπό κάλυψη καλλιέργειες
Α) Κλείσιμο των ανοιγμάτων με ειδικό εντομοστεγές δίκτυ     ( τύπος 16Χ10)
Β) Εγκατάσταση προθαλάμου με διπλές πόρτες στα θερμοκήπια
Γ) Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, φύλλων και βλαστών με ασφαλή φυτουγειονομική μέθοδο
Δ) Καταστροφή των αυτοφυών ξενιστών, στον περιβάλλοντα χώρο, με ασφαλή φυτουγειονομική μέθοδο
Ε) Επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με εναλλαγή τους στη χρήση ως προς τον τρόπο δράσης τους, για την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου ( όχι πάνω από 2 φορές το σκεύασμα ανά καλλιεργητική περίοδο)
ΣΤ) Χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων παγίδων για την εκτίμηση των επιπέδων του πληθυσμού
2.Σε υπαίθριες καλλιέργειες
Α) Επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με εναλλαγή τους στη χρήση ως προς τον τρόπο δράσης τους, για την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου ( όχι πάνω από 2 φορές το σκεύασμα ανά καλλιεργητική περίοδο)
Β) Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, φύλλων και βλαστών με ασφαλή φυτουγειονομική μέθοδο
Γ) Καταστροφή των αυτοφυών ξενιστών, στον περιβάλλοντα χώρο, με ασφαλή φυτουγειονομική μέθοδο
Δ) Χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων παγίδων για την εκτίμηση των επιπέδων του πληθυσμού
3. Σε χώρους συσκευασίας και επανασυσκευασίας
Α) Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, φύλλων και βλαστών όπως και συσκευασιών μιας χρήσης με ασφαλή φυτουγειονομική μέθοδο και
Β) Καθαρισμός των συσκευασιών. Όπου απαιτείται μπορεί να διενεργείται απεντόμωση των επαναχρησιμοποιούμενων μέσων συσκευασίας και των χώρων συσκευασίας , διακίνησης και αποθήκευσης.