Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 9:36:33 μμ
etpa
Τετάρτη, 15 Μαϊος 2019 18:08

Προτάσεις του Δημήτρη Βαφειάδη για τους αγροκτηνοτρόφους και την ύπαιθρο της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Συντάκτης:

1.Αγροτική οδοποϊία
Βελτίωση της αγροτικής οδοποϊίας (διάνοιξη νέων δρόμων, βελτίωση υπάρχοντων, γέφυρες και διαβάσεις κ.τ.λ.) με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αγροτών στην ύπαιθρο. Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου.


2.Νερά-Περιβάλλον
Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε κεντρικά σημεία της υπαίθρου με γεωτρήσεις και δημιουργία παροχών νερού για τους γεωργούς, μικροφραγμάτων και ποτιστρών για τους κτηνοτρόφους. Παροχές νερού για ράντισμα σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α κάθε περιοχής όπου είναι δυνατόν.
3.Ουσιαστική φροντίδα για το περιβάλλον με ορθολογική χρησιμοποίηση εισροών κεφαλαίου (ευρωπαϊκά προγράμματα) και των φυσικών πόρων της υπαίθρου της Περιφέρειας.
4.Προώθηση πολιτικής για την χρησιμοποίσηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία) κ.τ.λ. για καθαρή ενέργεια και μείωση του κόστους παραγωγής (αξιοποίηση προγραμμάτων ΠΑΑ). Υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των αποβλήτων.
5.Ανακύκλωση όλων των συσκευασιών από φυτοφάρμακα, λιπάσματα (σημεία συγκέντρωσης) σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας.
6.Επεξεργασία προγράμματος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών ανάλογα με το έδαφος και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής της περιφέρειας μας.
7.Αγροτική γνώση και επιμόρφωση. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός των υποδομών για βελτίωση αγροτικής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας για όλους τους αγρότες.
8.Πληρέστερη κατάρτιση και εκπαίδευση νέων αγροτών στις νεότερες αγροτικές τεχνολογίες με την συνδρομή της επιστήμης της γεωπονίας.
9.Αξιοποίηση των προγραμμάτων “ERASMUS” για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών.
10.Πολιτική για τους ορεινούς όγκους της περιφέρειας και στήριξη των παραγωγών (κτηνοτροφία-γεωργία-υλοτομία) κ.τ.λ. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον σκοπό αυτό.
11.Ενίσχυση της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων της περιφέρειας. (Συμμετοχή σε εκθέσεις αγροδιατροφικών προϊόντων). (Αγροδιατροφική συμπραξη Κ. Μακεδονίας) Εξωστρέφεια, ονομασία ΠΟΠ, ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης προϊόντων.
12.Διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό (σύνδεση Λιθότοπου Σερρών (λίμνη Κερκίνη) με Ποντοκερασιά Κιλκίς(βαλκανικός βοτανικός κήπος) με βελτίωση (ασφαλτόστρωση) του υπάρχοντος δρόμου.
13.Ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας του βαλκανικού βοτανικού κήπου Ποντοκερασιάς Κιλκίς.
14.Αγροτοτουρισμός: Η διαμονή σε καταλύματα της υπαίθρου σε συνδυασμό με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής όπως τα αξιοθέατα, ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων της και ο τρόπους ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου.
15.Διαπραγμάτευση ενός πιλοτικού συστήματος ασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος έναντι των επιζήμιων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αστάθειας τιμών των αγροτικών προϊόντων.
16.Δημιουργία Συμβουλίου αγροτικής πολιτικής.
17.Στήριξη και ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων (Αγρ. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό.
18.Αμπελουργία:Ενίσχυση των αμπελουργικών ζωνών προβολή τοπικών προϊόντων (οίνος, τσίπουρο) κ.τ.λ. Πιστοποίηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοπικού χαρακτήρα.
19.Αιγοπροβατοτροφία: Ενίσχυση της μεταποίησης επεξεργασίας και προώθησης κτηνοτροφικών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης για να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να αποφέρουν περισσότερα έσοδα στους κτηνοτρόφους και στην τοπική οικονομία.

Δημήτρης Βαφειάδης, αγρότης
Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Κιλκίς
με το συνδυασμό “Πράξεις για τη Μακεδονα”
και υποψ. Περιρειάρχη τον Χρήστο Παπαστεργίου