Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 7:08:20 μμ
etpa
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 18:43

Απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων με παρεμβάσεις συντήρησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κιλκίς

Συντάκτης:

Στην απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στοχεύουν οι εργασίες συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που εκτελούνται στη δημοτική οδό προς την Ξηρόβρυση.

          Πρόκειται, ουσιαστικά, για την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση επικίνδυνων-κατεστραμμένων τμημάτων επί του Δημοτικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κιλκίς έτους 2020», η οποία είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο, από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη και τον ανάδοχο Σολομώντα – Γεώργιο Αμανατίδη.

 

          «Με τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν την τακτική συντήρηση του οδοστρώματος, εξασφαλίζεται η ασφαλής οδική κυκλοφορία, καθώς, μεταξύ άλλων, αποκαθίσταται η βατότητα του οδοστρώματος», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης.

          Υπενθυμίζεται ότι, το έργο αυτό, αρχικού προϋπολογισμού 950.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Κιλκίς – ΚΑΠ, αποσκοπεί στη συντήρηση και αποκατάσταση, καθώς και διαγράμμιση των τμημάτων που θα συντηρηθούν, τμημάτων επιφάνειας του οδοστρώματος του Δημοτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς.
          Οι εργασίες αυτές αφενός είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και αφετέρου θα βελτιώσουν την υφισταμένη κατάσταση του οδοστρώματος σε όποια τμήματα του οδικού δικτύου γίνουν, μέχρις εξαντλήσεως των διατιθέμενων πιστώσεων.