Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:09:52 μμ
etpa
Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 20:36

Διαγωνισμός παραγωγής τουριστικού βίντεο

Συντάκτης:

Η Περιφερειακή Ενότητα Kιλκίς απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παραγωγή μίας ταινίας τουριστικού περιεχομένου διάρκειας 25’ και μίας μικρής βερσιόν διάρκειας 2-3’ και 1000 αντιτύπων.
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και προβολή του φυσικού κάλλους της χλωρίδας και της πανίδας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.


Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των επιμέρους εργασιών του έργου, Τμηματική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με την ίδια τιμή, θα ακολουθήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση της τιμής αυτής από τους υποψηφίους που κατέθεσαν τις εν λόγω προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει δυο υποφακέλους σφραγισμένους με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.