Τρίτη, 13 Απριλίου 2021, 4:14:14 πμ
etpa
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 10:25

Νέοι κάδοι απορριμμάτων στο δήμο Παιονίας

Συντάκτης:

Στην προμήθεια 205 κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων και 50 κάδων 220 λίτρων, αξίας 50.000 ευρώ, προχώρησε ο δήμος Παιονίας προκειμένου να καλύψει άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.

 

Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις πόλεις και τα χωριά του δήμου, ενώ παράλληλα θα  ξεκινήσει η εφαρμογή  σχεδίου αναδιοργάνωσης της υφιστάμενης διάταξης των κάδων στους οικισμούς.

Η υπηρεσία καθαριότητας  θα αντικαθιστά, όπου είναι εφικτό, διάσπαρτους σε μικρή απόσταση  κάδους των 220 λίτρων  με μεγάλους, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.