Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020, 7:59:02 πμ
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 11:53

Ψήφισμα για την Αγία Σοφία από το δήμο Παιονίας

Συντάκτης:

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για το εξαιρετικά κατεπείγον του παραπάνω θέματος επειδή η βεβήλωση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη από την τουρκική κυβέρνηση και η λειτουργία της ως μουσουλμανικό τέμενος προσβάλλει την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

 

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Παιονίας ο οποίος είπε: Είναι γεγονός ότι η απόφαση-πρόκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, να μετατρέψει τον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σε μουσουλμανικό τέμενος έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Το Τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε παράνομη την κυβερνητική απόφαση του 1934 με την οποία η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε μουσείο. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας αυτής, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας ανήγγειλε ότι η άλλοτε βυζαντινή βασιλική θα υποδεχθεί πιστούς για τη μουσουλμανική προσευχή Μετά από αυτή την εξέλιξη προτείνουμε την έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του μνημείου της Αγίας Σοφίας   και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου Παιονίας.