Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:23:35 μμ
etpa
Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015 19:04

Σισμανίδης καλεί Μπαλτά για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Συντάκτης:

Παρέμβαση για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και την ένταξή τους στο νέο Ε.Σ.Π.Α. - Σ.Ε.Σ. άσκησε ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Σισμανίδης στον Υπουργό Πολιτισμού – Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Μπαλτά.


Ο κ. Σισμανίδης απέστειλε επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό όπου επισημαίνει τη θετική ανταπόκριση που έχει δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία η εκπαιδευτική δομή ενηλίκων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αλλά και τις διεξόδους που προσφέρει στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης. Ο Δήμαρχος Κιλκίς παραθέτει στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του θεσμού στο Δήμο Κιλκίς και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο την παραμονή και ένταξη των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στο νέο Ε.Σ.Π.Α – Σ.Ε.Σ.
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με την παρούσα, επιθυμώ να ενώσω τη φωνή διαμαρτυρίας μου στη συλλογική αντίδραση των συναδέλφων μου Δημάρχων σχετικά με την απόπειρα κατάργησης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της χώρας. Όπως γνωρίζετε, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης συνιστούν μια δυναμική εστία εκπαίδευσης των ενηλίκων η οποία στο μικρό διάστημα λειτουργίας της, με τη θετική υποστήριξη και συνδρομή των Ο.Τ.Α. έχει γίνει ενθουσιωδώς δεκτή από τις τοπικές κοινωνίες.
Από την έναρξη εφαρμογής της αξιόλογης για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες δομής,εργαζόμενοι,άνεργοι,συνταξιούχοι εξεδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε επί μέρους κατευθύνσεις που τους έφεραν σε επαφή με το θαυμαστό κόσμο της γνώσης. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτέλεσαν το εκπαιδευτικό οικοδόμημα, τον κινητήριο μοχλό προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να ενισχύσουν τη δημιουργική τους ικανότητα και να αναβαθμίσουν τη θέση  τους στην εργασία, στο κοινωνικό τους περιβάλλον και εν γένει την ποιότητα ζωής τους.
Τα επιχειρήματα για τη διατήρησή τους στα μητροπολιτικά κέντρα και στην περιφέρεια, είναι πράγματι εντυπωσιακά και δεν αφήνουν περιθώριο για αρνητικές κρίσεις ή παρερμηνείες: Στον κορμό των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης έχουν αναπτυχθεί περί τα 12.349 τμήματα με προγράμματα στα οποία έχουν εκπαιδευθεί 194.623 πολίτες. Μία πολύ σημαντική παράμετρος στο γκρίζο τοπίο της ανεργίας, που εξελίσσεται δυστυχώς σε χρόνια και παραλυτική ασθένεια της Πατρίδας μας, είναι η σημαντική διέξοδος απασχόλησης που έχει προσφέρει αυτή η δομή  σε 6.500 ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν κυριολεκτικά την ψυχή της εκπαιδευτικής προσπάθειας.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς, κατά τη δίχρονη παρουσία του στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας, έχουν υλοποιηθεί 93 προγράμματα τοπικής και εθνικής εμβέλειας στους τομείς της ποιότητας ζωής, των νέων τεχνολογιών, της γλώσσας και επικοινωνίας, της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν παρακολουθήσει 1.800 δημότες του Δήμου μας. Άξιο προσοχής είναι και το γεγονός ότι στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετέχουν, με πολλή θετική ενέργεια μάλιστα, πολίτες ηλικίας από 18 έως και 75 ετών.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής, η αδήριτη ανάγκη συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης του εκπαιδευτικού ρόλου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους της επικράτειας, ει δυνατόν με νέα και καινοτόμα προγράμματα.
Η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για την ολιγόμηνη παράταση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της οικονομικής απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 εκτιμώ ότι ναι μεν συντηρεί μια κατάσταση (συνέχιση προγραμμάτων, απασχόληση εργαζομένων και περιφερειακών στελεχών) αλλά δε διασφαλίζει την προοπτική ενός τόσο επιτυχημένου θεσμού, η απώλεια του οποίου θα στοίχιζε ακριβά στους χιλιάδες ωφελούμενους του αλλά και στην ίδια την εκπαίδευση. Άλλωστε, για να έρθω στα λόγια του γνωστού Αμερικανού δημοσιογράφου Sydney J. Harris, ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα.
Ο Δήμος Κιλκίς, συντασσόμενος με το κοινό αίτημα των Ο.Τ.Α. της χώρας όπου λειτουργούν ανάλογες εκπαιδευτικές δομές, δοθέντων και των θετικών αποτελεσμάτων τους στην πράξη, σας καλεί να στηρίξετε με θέρμη την αδιάλειπτη παρουσία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και να προχωρήσετε άμεσα στην ένταξή τους στο νέο Ε.Σ.Π.Α. - Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020.»