Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 3:34:44 μμ
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 08:50

Συνεδριάζει στις 15/11 το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια Οχημάτων - Αγροτικών Μηχανημάτων και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς" [Αρ. Μελ. ΚΟΠ26/2023 ΔΤΥ - Π/Υ: 297.500,00€ - Χρηματοδότηση: α) Έσοδα από ΥΠΕΣ για πυροπροστασία, β) Ανταποδοτικά έσοδα - Καθαριότητα)] και υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς για το 2023 -2024" [ΑΜ: ΚΟΠ30/2023 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 243.146,34€ - Δημοτικά Έσοδα]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο

Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2024 – 2025

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 5ο

Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του παλαιού Δημοτικού σχολείου στο Σύλλογο των Απανταχού Γαβριωτών ΄΄Η ΓΑΒΡΑ΄΄

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών