Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, 9:55:14 μμ
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 18:40

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς: "Βασίλης Μακρίδης" θα ονομασθεί η αίθουσα Παλαιοντολογικής Έκθεσης Δήμου Κιλκίς

Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και απόφαση επί 12 θεμάτων, ενώ θα τιμηθεί και ο Βασίλης Μακρίδης, που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ανάδειξη του Σπηλαίου του Κιλκίς, αφήνοντας μια πλούσια παρακαταθήκη στην πόλη.

 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας Παλαιοντολογικής Έκθεσης Δήμου Κιλκίς σε αίθουσα Παλαιοντολογικής Έκθεσης Δήμου Κιλκίς "Βασίλης Μακρίδης"

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2022, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης της πόλης του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 4ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εορτών - πανηγύρεων των Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς (πλην της πόλης του Κιλκίς)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για την Άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7ο

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κιλκίς έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Κιλκίς

Θέμα 8ο

Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας Παλαιοντολογικής Έκθεσης Δήμου Κιλκίς σε αίθουσα Παλαιοντολογικής Έκθεσης Δήμου Κιλκίς "Βασίλης Μακρίδης"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 102/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ως προς το 2ο σκέλος του αποφασιστικού μέρους που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου  του Δήμου Κιλκίς για τη διαχείριση της θυρίδας που διατηρεί ο Δήμος Κιλκίς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Καθορισμός κινήτρων σχετικά με τα ζώα συντροφιάς: σήμανση και στείρωση δεσποζόμενων σκύλων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου "Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 49,99 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας ΤΟΠΑΖ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 M.I.K.E που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ΜΕΡΟΤΟΠΟΣ  των ΔΕ Χέρσου και Κιλκίς του Δ. Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ 212683426) (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μ Α/Α : 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 24,38748 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας "ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νέο Γυναικόκαστρο της  ΔΕ Πικρολίμνης του Δ. Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς(ΠΕΤ 2204748426) (υποκατηγορία Α2 Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής