Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, 9:16:37 μμ
etpa
Τετάρτη, 05 Μαϊος 2021 12:22

Τέσσερις μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ Κιλκίς και Παιονίας

Συντάκτης:

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μια νέα Προκήρυξη μόνιμων προσλήψεων. Συγκεκριμένα, την 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.

 

Από τις 144 θέσεις:

- οι 59 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

- οι 32 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

- οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Η ακριβής προθεσμία και διαδικασία αποστολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της Προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ.

Στο ν. Κιλκίς προβλέπονται:

Στο ΚΕΠ Κιλκίς

Μια θέση ΠΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Μια θέση ΔΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

 

Στο ΚΕΠ Παιονίας

Μια θέση ΤΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%

Μια θέση ΔΕ που θα καλυφθεί από την κατηγορία ατόμων με αναπηρία άνω του 50%.