Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 10:41:28 πμ
etpa
Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 23:35

Θανάσης Τζούρτζος: Πεπραγμένα της θητείας μου ως πρόεδρος ΔΕΥΑ Παιονίας

Συντάκτης:

Η ΔΕΥΑ Παιονίας εξυπηρετεί περίπου 30.000 δημότες, που κατοικούν στην περιοχή των διοικητικών της ορίων (περίπου 1.000.000,00 στρέμματα). Το ανάγλυφο της περιοχής περιλαμβάνει πεδιάδες, λόφους και βουνά, με βασικό χαρακτηριστικό τον τεράστιο φυσικό πλούτο, ειδικά όσον αφορά το υγρό στοιχείο.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ) μέσα από τη λειτουργία της, διαχειρίστηκε ορθολογικά τους υδάτινους πόρους της περιοχής. Παράλληλα διαχειρίσθηκε τα αστικά λύματα πολλών οικισμών, συμβάλλοντας έτσι ενεργά και ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.


Ως γνωστό η ΔΕΥΑΠ διαχειρίζεται:
11 πηγές ύδρευσης (οι περισσότερες από αυτές είναι σε δυσπρόσιτα σημεία και η προσέγγιση τους είναι πολύ δύσκολη),
7.000.000 μέτρα αγωγών δικτύου ύδρευσης (τα περισσότερα από αυτά είναι εντός των οικισμών του Δήμου και τα υπόλοιπα σε περιοχές εκτός σχεδίου),
60 δεξαμενές ύδρευσης (κυρίως σε εκτός σχεδίου περιοχές),
40 αντλιοστάσια ύδρευσης (σχεδόν όλα εκτός οικισμών),
250.000 μέτρα αγωγών αποχέτευσης,
5 αντλιοστάσια λυμάτων σε Πολύκαστρο, Αξιούπολη και Τούμπα,    
3 βιολογικούς καθαρισμούς και
50.000 μέτρα αγωγούς όμβριων υδάτων.

Οι τομείς δράσεις της Επιχείρησης στηρίχθηκαν σε τρείς άξονες:
Α) Στην Οργάνωση της Επιχείρησης, ώστε να καταστεί λειτουργικά σύγχρονη και αποτελεσματική.
Β) Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Έργων Υποδομών που αφορούν την  Ύδρευση, την Αποχέτευση και τα Όμβρια Ύδατα.
Γ) Στην μέγιστη ανταποδοτικότητα των έργων και των δράσεων της, προς τους δημότες – καταναλωτές.   

Α) Όσον αφορά την οργάνωση της επιχείρησης:
Υλοποιήσαμε την μετεγκατάσταση της έδρας της Επιχείρησης στο 1ο χιλ. της οδού Πολυκάστρου – Πευκοδάσους (Πλάτωνος 1), σε συγκεκριμένο χώρο, όπου λειτουργούν οι Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και το Τεχνικό Τμήμα, ενώ έχει διαμορφωθεί ειδικά ο χώρος που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Παιονίας και λειτουργεί ως Οργανωμένη Αποθήκη της ΔΕΥΑΠ.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εγκατάσταση των Υπηρεσιών στο νέο αυτό χώρο, εξασφαλίζονται πιο ποιοτικές εργασίες και παράλληλα αναβαθμίζονται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητά τους.

Β) Όσον αφορά τα Έργα Υποδομών:
Υλοποιήσαμε με ίδια μέσα και παράλληλα σχεδιάσαμε και καταθέσαμε για χρηματοδότηση μια σειρά από μελέτες για νέα Έργα, άλλα και την αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Ύδρευσης καθώς και έργων νέων Δικτύων Αποχέτευσης και διασύνδεσης τους με τις υφιστάμενες Μονάδες Επεξεργασίας λυμάτων. Επιγραμματικά αναφέρω:

1. Έργα Ύδρευσης
-Αντικαταστάθηκε μέρος του κεντρικού δικτύου Ύδρευσης της Γουμένισσας που ήταν κατασκευασμένο από αμίαντο σε μήκος 2.000 μ.
-Έγινε καθαρισμός και μόνωση των δεξαμενών ύδρευσης της Γρίβας και της Γουμένισσας, καθώς και αλλαγή-επισκευή του δικτύου ύδρευσης περιμετρικά της δεξαμενής Γουμένισσας.
-Αντικαταστάθηκε το δίκτυο ύδρευσης στην κεντρική πλατεία της Αξιούπολης και κατασκευάσθηκαν νέες παροχές ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρυζίων.
-Κατασκευάσθηκε νέο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Λιβάδια και συνεχίζεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Ποντοηράκλειας, για την απρόσκοπτη υδροδότηση του οικισμού από την γεώτρηση της.
Κατασκευάσθηκε νέο δίκτυο ύδρευσης στον Πολύκαστρο, σε αντικατάσταση μέρους του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την ενδιάμεση δεξαμενή μέχρι την Ταξιαρχία Πολυκάστρου (εναπόκειται η σύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο).
-Κατασκευάσθηκαν δεξαμενές διήθησης και στο Φανό και το Σκρα και ξεκίνησε η πλήρωσή τους με τα υλικά φιλτραρίσματος και η σύνδεσή τους με τα υπάρχοντα δίκτυα.
-Τοποθετήθηκαν μηχανισμοί GSM, για την επικοινωνία μεταξύ των αντλιοστασίων ύδρευσης με τις αντίστοιχες δεξαμενές.
-Ενεργοποιήθηκε με την ηλεκτροδότησή του το αντλιοστάσιο ύδρευσης στον οικισμό Χαμηλό.
-Βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης δύο σημαντικά έργα που αφορούν α) την υδροδότηση των πρώην δήμων Αξιούπολης και Πολυκάστρου από τις πηγές του Παϊκου και β) την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης (που είναι κατασκευασμένο από αμίαντο) της Γουμένισσας και των οικισμών του πρώην Δήμου Γουμένισσας. Συντάσσονται επίσης οι μελέτες αλλαγής δικτύου από αμίαντο στο Καμποχώρι και σε μερικά σημεία της Αξιούπολης.              
-Ο Δήμος μας και η ΔΕΥΑΠ αντίστοιχα, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες,  για να  ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργηθήκαν από την εγκατάσταση των προσφύγων-μεταναστών στην Ειδομένη, το βενζινάδικο στην Εθνική οδό και την Νέα Καβάλα.
    Χρηματοδοτήθηκε και θα κατασκευασθεί το έργο ενίσχυσης της παροχής νερού στον Άσπρο από το ΥΠΕΣ με το ποσό των 200.000,00 €.
Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαιότητας ολοκληρώσαμε άμεσα το έργο κατασκευής  δικτύου ύδρευσης  της  Ειδομένης για  την υδροδότηση  του προσφυγικού καταυλισμού σε αυτήν και την αντικατάσταση  του  παλαιού  κεντρικού   δικτύου  ύδρευσης  του οικισμού σε μήκος 450 μ. περίπου.

2. Έργα Αποχέτευσης.
Η επιχείρηση μας διερευνά την δυνατότητα κάθε χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την ένταξη ώριμων έργων.
Στο πλαίσιο του έργου  joint Actions for the efficient  urban  water management in the cross- border  area, το οποίο  είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό  Πρόγραμμα ΙΡΑ  Ελλάδα - Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία της Μακεδονίας  2007 – 2013, προκηρύχθηκαν  και ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η κατασκευή της αναβάθμισης του χημείου της επιχείρησης στον βιολογικό του Πολυκάστρου και η τοποθέτηση συστήματος SCADA σε αυτόν για την παρακολούθηση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.
Εντάχθηκε η ΔΕΥΑΠ σε νέο πρόγραμμα, στα πλαίσια των διασυνοριακών προγραμμάτων, με το ποσό των 141.000,00 €, για την σε πραγματικό χρόνο μέτρησης της ποιότητας του νερού του Αξιού ποταμού.
Εντάχθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της διακήρυξης ο Βιολογικός Καθαρισμός του οικισμού της Γουμένισσας με το ποσό των 3.900.000,00 €.
Παράλληλα  έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που αφορούν:
-το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Πολυκάστρου.
-το δίκτυο αποχέτευσης Ευρωπού  με την κατασκευή  νέων  αγωγών.
-το δίκτυο αποχέτευσης-ομβρίων  στην τοπική Κοινότητα Στάθης.
-το δίκτυο αποχέτευσης-ομβρίων στον οικισμό Γρίβας.
- κατασκευή φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης  του Άγιου Πέτρου για την ομαλή  λειτουργία του.
- Δίκτυο υπερχείλισης στο αντλιοστάσιο λυμάτων της τοπικής κοινότητας Τούμπας.
Η ΔΕΥΑΠ  έχει καταθέσει ολοκληρωμένες  μελέτες  για να πάρει έγκριση δημοπράτησης, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2016-2020 των παρακάτω έργων:
-Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Ποντοηράκλειας.
-Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Βαφειοχωρίου.
-Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης Κάρπης.

3. Έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων.   
Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της Επιχείρησης είναι αυτό που αφορά στα όμβρια ύδατα. Αυτό το μέρος του προγράμματος μας περιλαμβάνει έργα αυτοχρηματοδοτούμενα από την ΔΕΥΑΠ και εκτελούνται με αυτεπιστασία όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής των υποβρυχίων αντλιών των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Παιονίας.

Γ) Όσον αφορά την ανταποδοτικότητα:
Η ΔΕΥΑΠ έχοντας ως επίκεντρο της λειτουργίας της την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους δημότες – κατοίκους του Δήμου Παιονίας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προστασίας και Καλλιέργειας των πηγών ύδρευσης, αναβάθμισης των παλαιών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης.
Στόχος μας ήταν να πετύχουμε τη μέγιστη ανταποδοτικότητα με χαμηλό κόστος τόσο για τους δημότες όσο και για την ΔΕΥΑΠ.  
Χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα, φροντίζουμε να παρέχουμε στους δημότες πόσιμο νερό και καθαρό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη επάρκεια των υδάτινων πόρων της περιοχής μας.
Αυτό αποτυπώνεται στη σχέση των παροχών της Επιχείρησης που έχουν αναβαθμιστεί με την αντίστοιχη μείωση της τιμής στους Λογαριασμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
Οι συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 1-9-2014 προς τους προμηθευτές ήταν 1.331.000,00 € ενώ το ταμειακό υπόλοιπο της 0,00 €.
Οι αντίστοιχες συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις στις 28-2-2018 της επιχείρησης προς τους προμηθευτές ήταν 1.014.000,00 € και το ταμειακό της υπόλοιπο 56.880,00 €.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παρέμειναν δεν αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε την ΔΕΥΑ Παιονίας, φορέα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Αυτός ήταν και είναι ο στόχος μας και για αυτόν εργαστήκαμε από κοινού η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση, έχοντας παράλληλα στην προσπάθεια μας αυτή συμπαραστάτη τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.          

Πολύκαστρο 1-3-2018
 Τζούρτζος Αθανάσιος
 Δημοτικός Σύμβουλος