Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 11:40:51 πμ
etpa
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 21:10

Επαγγελματική Σχολή ΟΑΕΔ στο Κιλκίς με 5 ειδικότητες

Συντάκτης:

Η Επαγγελματική Σχολή ΟΑΕΔ στο Κιλκίς αφορά νέους 15-23 χρονών με απολυτήριο γυμνασίου με δωρεάν φοίτηση και παρέχει πρακτική εργασία με μισθό, ιατρική περίθαλψη, σίτιση και στέγαση.

Η σχολή παρέχει τις παρακάτω πέντε ειδικότητες:

 

- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.oaed.gr/epas-kilkis