Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 12:06:13 μμ
Παρουσίαση Εταιρίας

Παρουσίαση Εταιρίας (6)

 Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σάββατο, 07 Ιουλίου 2018 16:15

Πολιτική Απορρήτου

Συντάκτης:
 1. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση «Τερζενίδης Κωνσταντίνος», με διακριτικό τίτλο «Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ» (εφεξής καλούμενη «Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ») συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών -χρηστών τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του www.eidisis.gr (εφεξής καλούμενος “Ιστότοπος”), ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας - και να συμμορφώνεται με το νόμο.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 1. Κατηγορίες Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα - Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Διεύθυνση IP
 • Δεδομένα σύνδεσης

Επισκέπτες /χρήστες του Ιστότοπου οι οποίοι είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Κιλκίς - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;
Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η αποστολή Newsletter στον επισκέπτη / χρήστη,
 • Η δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον επισκέπτη / χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία μέσω των κατάλληλων τεχνολογιών κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο www.eidisis.gr. Η επεξεργασία αυτή κρίνεται κατάλληλη και απαραίτητη για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Κιλκίς καθώς και για την αναγνώριση των χρηστών του Ιστότοπου.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Ιστότοπου,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών
 • πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς δε διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios -Apple Inc ενώ στην περίπτώση χρήσης λειτουργικού android - Google Inc). Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς δε διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

 1. Πηγές Συλλογής Δεδομένων & Διαβίβασής Τους Σε Τρίτους

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών /επισκεπτών, πραγματοποιείται είτε αυτόματα κατά τη περιήγηση τους στον Ιστότοπο, είτε κατόπιν συμπλήρωσής των απαραίτητων πεδίων για την εγγραφή του σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του eidisis.gr και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters). Ο παραλήπτης των Newsletters δύναται να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση του Ιστότοπου και να επιλέξει τη διαγραφή του.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ούτε και διαβιβάζονται σε εταιρείες οι φορείς εντός ή εκτός της E.E με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

 1. Χρόνος Τήρησης Των Προσωπικών Δεδομένων

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων, εξαρτάται από τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας όπως ειδικότερα παρατίθεται κατωτέρω:
Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη (Στοιχεία Λογαριασμού) παρέχονται συναινετικά από τους ίδιους στα πλαίσια της εγγραφής στις υπηρεσίες του Ιστότοπου, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους για όσο χρόνο θα διατηρούμε συμβατική σχέση μαζί τους τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων Των Δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση email [ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.] εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016)
 1. Επεξεργασία Δεδομένων Από Τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Κιλκίς

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. Οι εξυπηρετητές του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Κιλκίς φιλοξενούνται στο data center της εταιρείας Dataplace στην Ολλανδία.

Ενδεικτικά από τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας είναι:

 • Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς διατηρεί μία ειδική ομάδα υπεύθυνη για την ασφάλεια πληροφοριών η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει εποπτεία στο πρόγραμμά μας για την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Η εταιρεία προβαίνει στον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας
 • Πραγματοποιεί συνεχούς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών στα συστήματα κτλ
 1. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ιστότοπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον Ιστότοπο κατά τρόπο αποδοτικό τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. O Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του Ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς χρησιμοποιεί τα παρακάτω:
  • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπού μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
  • Cookies κοινωνικής δικτύωσης.  Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δίνουν την δυνατότητα να μοιράζετε ο χρήστης να μπορεί να μοιράζετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του Ιστοτόπου με τους φίλους του μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε ο χρήστης  να μοιράζεται το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Ιστότοπου μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς
 • Το Software του Ιστότοπου είναι σχεδιασμένo έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας
 1. Παροχείς υπηρεσιών

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς δύναται να χρησιμοποιεί εταιρείες τρίτων και άτομα («Παροχείς Υπηρεσιών»), προκείμενου να διευκολύνει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης στον Ιστότοπο ή  να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος.

Analytics

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κιλκίς δύναται να χρησιμοποιεί Παροχείς Υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης του Ιστοτόπου.

    Google Analytics

    Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού η οποία προσφέρεται από την Google και η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

    Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να έχετε κάνει τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία διαθέσιμη στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google για το απόρρητο και τους όρους: http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/

Διαφήμιση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Παροχείς Υπηρεσιών για την προβολή διαφημίσεων σε εσάς για να βοηθήσουμε στην υποστήριξη και συντήρηση του Ιστοτόπου.

    Cookie Google AdSense & DoubleClick

    Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στην υπηρεσία μας. Η χρήση του cookie DoubleClick από την Google επιτρέπει σε αυτόν και στους συνεργάτες του να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση την επίσκεψή τους στην υπηρεσία μας ή σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

    Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση του cookie DoubleClick για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google: http://www.google.com/ads/preferences/

 1. Υποβολή Καταγγελίας -Διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο email [Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της αρχής στην ακόλουθη διεύθυνση (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19035&_dad=portal&_schema=PORTAL)

 1. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Κιλκίς. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω μίας προειδοποίησης στον Ιστότοπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

Πέμπτη, 31 Μαϊος 2018 18:25

Όροι χρήσης

Συντάκτης:

Κάθε χρήστης (στο εξής ο «Χρήστης» ή «Επισκέπτης») ο οποίος εισέρχεται στον Ιστότοπο www.eidisis.gr (εφεξής καλούμενος “Ιστότοπος”) και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών της επιχείρησης «Τερζενίδης Κωνσταντίνος», με διακριτικό τίτλο «Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ» (εφεξής καλούμενη «Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ»), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμόού ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο Χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στον Ιστότοπο και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση του Ιστότοπου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό ΕΙΔΗΣΕΙΣ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ, χρησιμοποιεί και κάνει κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως Χρήστη/Επισκέπτη του Ιστότοπου και υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ (συνολικά καλούμενα ως οι "Υπηρεσίες"). Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου μας στον σύνδεσμο http://www.eidisis.gr/paroysiasi-etairias/politiki-aporritoy.html και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ή στο fax: 23410 27029). Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ τηρεί αρχείο με τα δεδομένα που έχουν δοθεί εκουσίως από τους Χρήστες για τη χρήση του Ιστότοπου, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών του αναγκών χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Παραχωρώντας εκουσίως ο Xρήστης - Επισκέπτης, τα δεδομένα του, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής και της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, διατηρώντας τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

Υπηρεσίες Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μέσω Της Ιστοσελίδας www.eidisis.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του eidisis.gr, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η αποστολή Newsletter στον επισκέπτη / χρήστη,
 • Η δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον επισκέπτη / χρήστη.

Προσωπικά Δεδομένα Τα Οποία Συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα - Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Διεύθυνση IP
 • Δεδομένα σύνδεσης

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των Yπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου, στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο Χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των Yπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ και του περιεχομένου του Ιστότοπου, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των Υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης Τερζενίδης Κωνσταντίνος - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Υποχρεώσεις Χρηστών

 1. Οι χρήστες του Ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους , που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη του Ιστότοπου του περιεχομένου του, των Υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών εκ μέρους των χρηστών.
 2. Ο Χρήστης του Ιστότοπου, ο οποίος χρησιμοποιεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τις Υπηρεσίες, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Η πρόσβαση του Χρήστη/Επισκέπτη στις πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο, καθώς και για τη σύμφωνη με τους όρους παροχής τους χρήση των Υπηρεσιών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΕΙΔΗΣΕΙΣ που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο Επισκέπτης/Χρήστης απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του Ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ακυρότητα Διάταξης

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη θα κριθεί ως αποσπασμένη από τους όρους χρήσης και δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση του Ιστότοπου από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Κιλκίς. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε απευθύνετε το μήνυμα σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πέμπτη, 31 Μαϊος 2018 17:42

Προφίλ Εταιρείας

Συντάκτης:

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 Η εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ του Κιλκίς κυκλοφορεί από τον Ιούνιο του 1992, με 1500 περίπου συνδρομητές – αναγνώστες, κυρίως στο νομό Κιλκίς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το περιεχόμενό της αφορά κυρίως θέματα του νομού Κιλκίς, με πλούσια αρθρογραφία, αποκλειστικά ρεπορτάζ, για την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή του τόπου.

Η καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο του 1999, με 750 περίπου φύλλα και με την ίδια φιλοσοφία και κυρίως τοπικό περιεχόμενο, αλλά και με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με έμφαση στα θέματα της οικονομίας και της γεωργίας – κτηνοτροφίας.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, www.eidisis.gr, ξεχωρίζει και για την αισθητική της και για το περιεχόμενό της, δίνοντας βάση στην τοπική ειδησεογραφία, ενώ σ’ αυτήν εντάσσεται και η webΤV του οργανισμού μας με θέματα του ν. Κιλκίς

Πρόκειται για μια σοβαρή εκδοτική προσπάθεια στο ακριτικό και ευαίσθητο Κιλκίς, από επαγγελματίες δημοσιογράφους, που προσπαθούν να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού το ανεξάρτητο και αδέσμευτο της εφημερίδας, την εντιμότητα της δημοσιογραφίας, την πολυφωνία και τον πλουραλισμό των απόψεων. Θα ήταν χαρά μας αν αποφασίζατε να γίνετε συνδρομητής των ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ή της ΠΡΩΙΝΗΣ, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθειά μας. Αυτό σημαίνει πως κάθε Τετάρτη για την εβδομαδιαία ή  από Τρίτη έως και Σάββατο για την καθημερινή, θα σας έρχεται ταχυδρομικώς η εφημερίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ενημερώνεστε με τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό για όλα όσα συμβαίνουν στο νομό Κιλκίς. Αν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην εφημερίδα και απλά δηλώστε το (23410 23762, 27307). Για τα υπόλοιπα θα φροντίσουμε εμείς.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού του συνοριακού νομού μας και στην αναπτυξιακή του πορεία, προχωρήσαμε παράλληλα και στην πραγματοποίηση δεκάδων εκδηλώσεων, ημερίδων και εκδόσεων με θέματα που αφορούσαν την πολιτική, το περιβάλλον, την ιστορία, τον αθλητισμό κ.λπ.

Στις διώροφες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας (400τ.μ.) πέρα από τα γραφεία σύνταξης λειτουργεί τυπογραφική μονάδα offset, στούντιο βιντεοσκοπήσεων για τις ανάγκες της webTV, μονάδα ψηφιακών εκτυπώσεων, καθώς και γκαλερί με εξαιρετικές φωτογραφίες από τις ομορφιές του νομού Κιλκίς.

Με εκτίμηση

Ο εκδότης   

Κώστας Τερζενίδης

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 07:01

Διαφημίσεις

Συντάκτης:

www.eidisis.gr

Ο νομός Κιλκίς στο INTERNET

 

To δημοσιογραφικό μας συγκρότημα στη νέα εποχή

 

 

 

Ο νομός Κιλκίς απέκτησε την πρώτη δυναμική ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ στο INTERNET. Πρόκειται για την ιστοσελίδα του δημοσιογραφικού μας συγκροτήματος, των ΕΙΔΗΣΕΩΝ και της ΠΡΩΙΝΗΣ: www.eidisis.gr.

Ο νομός Κιλκίς ξανοίγεται πλέον στο πλανητικό δικτυακό χωριό με τον καλύτερο τρόπο και αυτό θα είστε σε θέση να το διαπιστώσετε σήμερα.

Το www.eidisis.gr θάναι μια καθημερινή πρόκληση για εμάς, για να μεταφέρουμε την καλύτερη εικόνα του νομού Κιλκίς σε όλο τον κόσμο, αλλά και μια ευκαιρία για εσάς, να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα της δυναμικής ιστοσελίδας μας, ώστε να προβάλλετε ό,τι σας ενδιαφέρει.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από την ενημερωτική ιστοσελίδα του νομού Κιλκίς. Ανοίξτε τους ορίζοντές σας στον κόσμο. Αξιοποιείστε τη νέα τεχνολογία.

Για τους διαφημιζόμενους των εφημερίδων μας, το δημοσιογραφικό μας συγκρότημα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ προβολή μέσω της ιστοσελίδας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 23410 – 23762, 27307.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2007 13:10

Συνεργάτες

Συντάκτης:

Υπό κατασκευή - Σύντομα κοντά σας

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2007 15:30

Παρουσίαση Εταιρίας

Συντάκτης:

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΣ

Η εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ του Κιλκίς κυκλοφορεί από το 1992, και η καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ από το 1999, αποκλειστικά με ύλη που αφορά το νομό μας.Πρόκειται για μια σοβαρή εκδοτική προσπάθεια στο ακριτικό και ευαίσθητο Κιλκίς, από επαγγελματίες δημοσιογράφους, που προσπαθούν να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού το ανεξάρτητο και αδέσμευτο της εφημερίδας, την εντιμότητα της δημοσιογραφίας, την πολυφωνία και τον πλουραλισμό των απόψεων.Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού του συνοριακού νομού μας και στην αναπτυξιακή του πορεία, προχωρήσαμε παράλληλα και στην πραγματοποίηση δεκάδων εκδηλώσεων και εκδόσεων, με θέματα που αφορούσαν την πολιτική, το περιβάλλον, την ιστορία, τον αθλητισμό κ.λπ.

Τα γραφεία των εφημερίδων μας , όπως και το ιδιόκτητο τυπογραφείο μας στεγάζονται στον οικισμό του Μεταλλικού, επί του εθνικού δρόμου Κιλκίς-Δοϊράνη.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Θα ήταν χαρά μας αν αποφασίζατε να γίνετε συνδρομητής των ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ή της ΠΡΩΙΝΗΣ, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθειά μας. Αυτό σημαίνει πως κάθε Τετάρτη για την εβδομαδιαία ή  από Τρίτη έως και Σάββατο για την καθημερινή, θα σας έρχεται ταχυδρομικώς η εφημερίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ενημερώνεστε με τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό για όλα όσα συμβαίνουν στο νομό Κιλκίς.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι το ελάχιστο δυνατό, συνολικά 40 ευρώ για την εβδομαδιαία (52 εκδόσεις) και 70 για την καθημερινή (240 εκδόσεις), τα οποία εντός του έτους θα περάσει να εισπράξει η υπεύθυνη συνδρομών της εφημερίδας μας.

Αν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην εφημερίδα και απλά δηλώστε το (23410 23762, 27307). Για τα υπόλοιπα θα φροντίσουμε εμείς.