Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, 6:58:01 πμ
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 22:54

«Σοσιαλισμός, μύθος και πραγματικότητα», Χρήστος Γκόλιαρης

Συντάκτης:

Γράφει ο Θωμάς Μπάκας, Αναπλ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η εργασία αυτή του Χρ. Γκόλιαρη είναι, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αναλύει στον τίτλο του βιβλίου, «μια μικρή μελέτη-εισαγωγή και κριτική ανάλυση ενός πολιτικού συστήματος το οποίο θεωρητικά χαρακτηρίζει ο ανθρωπισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία, πρακτικά όμως η πολιτική αδυναμία».


Το σύστημα αυτό του σοσιαλισμού θεωρεί ο ίδιος ότι σήμερα φαντάζει από αποτυχημένο μέχρι αναποτελεσματικό, διότι ξεκίνησε και εφαρμόστηκε μέσα από λανθασμένες θεωρήσεις, ιδεοληψίες και πολιτικές πρακτικές.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε το Μάιο 2017 σε ηλεκτρονική έκδοση και έχει 47 σελίδες.
Στον Πρόλογο του βιβλίου γίνεται αναφορά στη σύλληψη της ιδέας για την ενασχόληση με το θέμα αυτό, στους λόγους που οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου, και παρουσιάζεται ως σκοπός της έκδοσης η ενημέρωση του πολίτη, ώστε να μπορεί να μελετά και να κρίνει ιδέες, ιδεολογίες και πολιτικές.
Το κείμενό του είναι δομημένο σε πέντε (5) ενότητες στις οποίες περιγράφονται συνοπτικά οι εξελικτικές διαχρονικές κοινωνικοοικονομικές μεταλλαγές των κοινωνιών που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο, η ιστορική αναδρομή του σοσιαλισμού στην Ευρώπη, οι μορφές και τα είδη του, η παρουσία του στην ελληνική πολιτική ζωή από τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα και στο τέλος οι προτάσεις του συγγραφέα για την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Στο βιβλίο αυτό ο Χρ. Γκόλιαρης πραγματεύεται με εξαιρετική πληρότητα, με πλούσιο, αλλά σαφή λόγο την εξέλιξη των διαφόρων σοσιαλιστικών ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο και στην ελληνική πραγματικότητα.
Όλη η εργασία είναι μια ενδιαφέρουσα και συνοπτική παρουσίαση των σοσιαλιστικών ιδεών, στην οποία ο συγγραφέας θέτει με τρόπο σαφή, κριτικό και λιτό θεωρητικά ζητήματα που αφορούν το σοσιαλισμό καθώς και πρακτικά ζητήματα από τις χώρες που εφαρμόστηκε.
Στις σελίδες του διακρίνει κανείς την ευχάριστη γραφή, την κατανοητή γλώσσα, τη συνοχή του περιεχομένου και την αρμονική ροή του περιεχομένου των ενοτήτων.
Θα ήταν παράλειψη αν δε γινόταν αναφορά, στη σύντομη αυτή παρουσίαση, ότι το μικρό αυτό πόνημα του Χρ. Γκόλιαρη διακρίνεται, για την ανάδειξη των θεμάτων με συστηματικό τρόπο, τη σαφήνεια, τη σωστή διατύπωση, και το μεστό και χωρίς ακρότητες χειρισμό της γλώσσας, στοιχεία τα οποία κάνουν τη συγγραφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τους αναγνώστες.