Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 3:04:02 πμ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 18:46

100% επιτυχία από τις ωφελούμενες του Omnes στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας παρέλαβαν οι επιτυχούσες  των εξετάσεων του Μαΐου 2023. Και οι 5 συμμετέχουσες από την Ουκρανία, ωφελούμενες του σωματείου OMNES, κατάφεραν να περάσουν τις εξετάσεις σε όλες τις απαιτούμενες  δεξιότητες. Την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

 Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι ένα πολύτιμο εφόδιο απόδειξης της καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και  για σπουδές  στην Ελλάδα.

Η εκπαιδευτική ομάδα OMNES, μέσω του προγράμματος HELIOS, ήταν υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και δικαιούχων προσωρινής προστασίας παρέχοντας μαθήματα ελληνικής γλώσσας που υλοποιήθηκαν είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Σκοπός του προγράμματος HELIOS είναι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία των δικαιούχων, λαμβάνοντας υποστήριξη και υπηρεσίες σε θέματα όπως της στέγασης, μαθήματα ένταξης (ελληνική γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες, κ.ά.), υποστήριξη στην εύρεση εργασίας μέσω συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής.

Ο OMNES υπήρξε εταίρος του SolidarityNow στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Το σωματείο OMNES, από το 2016 συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο του έχοντας αναλάβει και υλοποιήσει  προγράμματα σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UNISEF.

Στόχος του συλλόγου OMNES ήταν διαχρονικά η στήριξη ευάλωτων ομάδων, η κάλυψη βασικών τους αναγκών, η προώθηση, η προάσπιση και ενδυνάμωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από το 2017 και  χρηματοδοτούμενο από τον Βρετανικό οργανισμό Choose Love, λειτουργεί το Inclusion Center  που σήμερα στηρίζει  εκτοπισμένες οικογένειες από την Ουκρανία που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή του Κιλκίς, παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας, εύρεσης κατοικίας, νομικής καθοδήγησης, διοικητικής υποστήριξης, εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, πρόσβασης στην υγεία και στην εργασία, υποστήριξης της φοίτησης  των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση.

Σήμερα o OMNES έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα χρηματοοικονομικής διαχείρισης προσαρμόζει τη στρατηγική του σε δράσεις προσωπικής και οικονομικής ενδυνάμωσης σε ευάλωτο ντόπιο πληθυσμό χωρίς διακρίσεις.

Το νέο προγραμματικό πλάνο έρχεται ως απάντηση στα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία του Κιλκίς(υψηλά ποσοστά ανεργίας, ερημοποίηση), έτσι ώστε να λειτουργήσει ως ασπίδα για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.  Στόχος μια κοινωνία συμπεριληπτική, ίσων ευκαιριών, «ένας  τόπος για όλους».