Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 10:26:54 μμ
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007 07:06

Άδικη η απόφαση για τον κοινοτάρχη Λιβαδίων

Άδικη χαρακτηρίζουν την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον Κοινοτάρχη Λιβαδίων Φώτη Κιλιπίρη και την απόφαση του Περιφερειάρχη που τον έθεσε σε αργία, με υπόμνημά τους ο κ. Κιλίπιρης και οι κοινοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Αμπράζης και Γιώργος Μπόλας.

Στο  κοινό υπόμνημά τους προς το Γ.Γ. της Περιφέρειας Γ. Τσιότρα, αναφέρουν:
“Με βάση τα αδιάσειστα στοιχεία που είναι στη διάθεση του καθενός: Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό των έργων. Αποφασίζει δηλαδή τα έργα που θέλει να κάνει. Η σύνταξη της μελέτης, η επίβλεψη των έργων, και η πιστοποίηση των εργασιών που γίνονται είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας (ΤΥΔΚ). Το Κοινοτικό Συμβούλιο παρότι θα μπορούσε σύμφωνα με το νόμο να κάνει τα έργα με αυτεπιστία (δηλαδή μόνο του, αφού ήταν μικρά έργα έως 6.000 ευρώ, συνολικά και για τα τρία έργα 15.500 ευρώ), εν τούτοις πάντα για λόγους διαφάνειας και σωστότερης υλοποίησης των έργων, ζήτησε μελέτη και επίβλεψη  των έργων σε μηχανικό της ΤΥΔΚ νομού Κιλκίς.
Εμείς σαν Κοινοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο ουδεμία ευθύνη και αρμοδιότητα έχουμε να παρέμβουμε στην υλοποίηση των έργων. Από την στιγμή δε, που ο επιβλέπων μηχανικός βεβαιώνει εγγράφως ότι τα έργα έχουν γίνει και πιστοποιεί ότι ο εργολάβος “μπορεί να πληρωθεί” είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να πληρώσουμε τον εμπειροτέχνη που έκανε τα έργα.
Τα έργα σύμφωνα με τα στοιχεία, τις βεβαιώσεις του επιβλέποντα μηχανικού και της προϊσταμένης της ΤΥΔΚ Περιφέρειας, το πόρισμα ΕΔΕ, τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των έργων, έχουν όλα πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά το είδος των εργασιών, και τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ακριβή γνώση μπορεί να έχει μόνο η υπηρεσία ΤΥΔΚ της Περιφέρειας. Εμείς σαν Κοινοτικό Συμβούλιο από ότι είδαμε και σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, γνωρίζουμε ότι όλα τα έργα έχουν γίνει και τα οποία ακόμη και σήμερα 5 χρόνια μετά λειτουργούν. Δηλαδή 1ον διαμορφώθηκαν δύο κτηνοτροφικές ζώνες στη θέση Σπιντζουράτα και Σαράγια, 2ον έγινε διάνοιξη και μεγένθυση του ταμιευτήρα Λεσκόβου, 3ον πήγε νερό σε τρία μαντριά για τα κοπάδια στις θέσεις Πάτωμα, Ιρούτσκα και Μασολτζέκι.
Αναλυτικότετα σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Περιφέρειας όπως μελέτες, πιστοποιήσεις εργασιών, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων, αλλά και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έκανε η ίδια η Περιφέρεια το έτος 2004 το οποίο ρητά αναφέρει ότι “ο πρόεδρος ουδεμία ευθύνη φέρει”:
1ον. Τα έργα “Διαμόρφωση κτηνοτροφικών ζωνών” και “Διεύρυνση-μεγένθυση ταμιευτήρα Λεσκόβου”  υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχικές τους μελέτες, 2ον. Το έργο “Υδροδότηση ποιμνιοστασίων” πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρχική μελέτη του όσον αφορά ορισμένες εργασίες, αλλά και με την τροποποιημένη μελέτη που ακολούθησε, δηλαδή τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συνέταξε η Περιφέρεια. Για την συγκεκριμένη αλλαγή, όπως λέει και το πόρισμα ΕΔΕ της Περιφέρειας, έπρεπε να ενημερωθεί από την ΤΥΔΚ και η Κοινότητα, γεγονός για το οποίο η τελευταία καμιά ευθύνη δεν φέρει.
Τελικά, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις βεβαιώσεις της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας ΤΥΔΚ της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι εργασίες για όλα τα παραπάνω έργα ανταποκρίνοται στα ποσά που πληρώθηκε ο εμπειροτέχνης (βλέπε σχετική βεβαίωση της Προϊσταμένς των τεχνικών υπηρεσιών ΤΥΔΚ της Περιφέρειας).
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω ποιά είναι η ζημιά που υπέστη η Κοινότητα Λιβαδίων από τις πράξεις του Προέδρου και των Κοινοτικών Συμβούλων; Ποιά είναι η παράβαση καθήκοντος όταν οι ίδιοι λειτούργησαν πάντα σύμφωνα με το νόμο και τις οδηγίες της Περιφέριεας; Ποιός είναι ο δόλος αφού, όταν έμαθε και χωρίς να είναι ουσιαστικά επίβλεψη και τον έλεγχο των έργων έχει η περιφέρειας, ο Πρόεδρος: 1ον Συγκάλεσε αμέσως Κοινοτικό  Συμβούλιο όταν η αντιπολίτευση του έθεσε θέμα για το έργο “Υδροδότηση Ποιμνιοστασίων”, 2ον Κάλεσε στο εν λόγω κοινοτικό συμβούλιο τον επιβλέποντα μηχανικό για να ενημερώσει για το  θέμα, 3ον Απέστειλε επιστολή που κοινοποίησε στην Περιφέρεια μέσω της οποίας ζητούσε γραπτή ενηέρωση και από τον εμπειροτέχνη του έργου;
Με βάση τα συγκεκριμένα συντριπτικά στοιχεία θεωρούμε εντελώς αβάσιμη και άδικη τόσο την πρωτόδικη απόφαση όσο και την απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας”.