Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 6:40:37 μμ
etpa
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 23:45

Αιτήσεις για επανακαθορισμό συντάξεων

Συντάκτης:

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Κιλκίς-Παιονίας ενημερώνει τα μέλη του “ότι με την αριθμ. 3037/2018 πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που στηρίχθηκε στις αριθμ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν. 4051/12 και 4093/12 και παράνομες οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.


Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, να υποβάλουμε αιτήσεις για να ανακαθοριστούν η κύρια και επικουρική μας σύνταξή στο ποσό που λαμβάναμε πριν την εφαρμογή των ως άνω αντισυνταγματικών διατάξεων των Ν. 4051/12 και 4093/12, να μας επαναχορηγηθούν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας και να μας επιστραφούν αναδρομικά όλα τα ποσά που εσφαλμένα μας παρακράτησαν”
Πληροφορίες: Κώστας Πινέλης – τηλ: 6974 190696 και 23410 24929
Παραλαβή εντύπων αιτήσεων: Στο ισόγειο του Δημαρχείου Κιλκίς – Γραφείο Μαρίας Τσοπούλου.