Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 10:16:55 πμ
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008 11:25

Ανοδική πορεία του ΣΥΝ

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου έγινε Νομαρχιακή συνέλευση των μελών του κόμματος, με σκοπό την ανάλυση του σχεδίου απόφασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και άλλων κατατεθέντων κειμένων, συμπληρωματικών της απόφασης αυτής. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών του 5ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος.

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου έγινε Νομαρχιακή συνέλευση των μελών του κόμματος, με σκοπό την ανάλυση του σχεδίου απόφασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και άλλων κατατεθέντων κειμένων, συμπληρωματικών της απόφασης αυτής. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών του 5ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος.
Αφού έγινε αναλυτική παρουσίαση των κειμένων ακολούθησε διεξοδική συζήτηση.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνέλευση ήταν κυρίως η πορεία του κόμματος και η ανάλυση της τωρινής πολιτικής κατάστασης.
Γενική υπήρξε η διαπίστωση ότι το κόμμα βρίσκεται σε ανοδική πορεία και ο πολιτικός λόγος που αρθρώνεται από τα όργανα και τα στελέχη του βρίσκει ολοένα και περισσότερη απήχηση στον εργαζόμενο λαό μας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σε όλα τα στελέχη του ΣΥΝ αυξημένη ευθύνη και υπάρχει κλίμα συναίνεσης και σύνθεσης των διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων.
Στη συνέχεια υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την εκλογή συνέδρων. Η μεγάλη προσέλευση οδήγησε στην εκλογή 11 συνέδρων (8 από την επαρχία Κιλκίς και 3 από την επαρχία Παιονίας), οι οποίοι είναι:
Δ. Αγαθόπουλος, Δ. Αγαθοπούλου – Μαρκάκη, Κ. Γεωργιάδης, Λ. Ιορδανίδης, Α. Κωνσταντινίδου, Ι. Παυλίδης, Χ. Σπίγκος, Κ. Τοσουνίδης από την επαρχία Κιλκίς και Γ. Θεοδωρίδης, Α. Κουλίνας και Ε. Πεχλιβανίδης από την επαρχία Παιονίας.
Ας σημειωθεί ότι το επικείμενο συνέδριο, που θα γίνει στην Αθήνα από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου, θα εκλέξει νέο Πρόεδρο και νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.