Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:54:54 πμ
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008 06:16

Δ. Σμυδάκης:Τα σημαντικά της Αυτοδιοίκησης

 Κεντρική επιλογή σήμερα της Αυτοδιοίκησης είναι η αποκέντρωση, η δημιουργία υγιών οικονομικά δήμων, με  ίδιους πόρους, δήμων απαγκιστρωμένων από την κεντρική διοίκηση και τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία της. Ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων μετέφερε αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία στους Ο.Τ.Α. και πιστεύουμε ότι με την αυξημένη οικονομική ενίσχυση που επιζητούμε για τους Δήμους, αυτοί μπορούν να εξελιχθούν σε υγιείς οργανισμούς διαχείρησης και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες.
Οι αρμοδιότητες και οι οικονομικοί πόροι αποτελούν το αγκάθι στις σχέσεις κεντρικής και τοπικής εξουσίας και είναι σε αυτά τα σημεία ακριβώς που η εξεύρεση μιας λύσης επιβάλλεται. Ταυτόχρονα, εν όψει του “Καποδίστρια 2”, η αποκέντρωση συνιστά τη μοναδική διέξοδο για μια αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, που εξακολουθεί να παραμένει αγκιστρωμένη σε ένα δίπολο που ταλαιπωρεί κράτος και πολίτες.
Ο γραφειοκρατικός, συγκεντρωτικός και πελατειακός χαρακτήρας της λειτουργίας του κράτους αναστέλλει κάθε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, που παλεύουν με μυριάδες προβλήματα καθημερινά. Απαιτείται λοιπόν μια ιστορική τομή υπέρ της αποκέντρωσης και της Ελληνικής κοινωνίας, που θα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της κεντρικής διοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους πολίτες, για να απαλλαγούμε από τον άκρατο συγκεντρωτισμό-κρατισμό που κρατάει εγκλωβισμένες τις πιο δυναμικές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας.
Μέσα σε ένα χαώδες και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, που δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες και συνιστά τροχοπέδη στην υλοποίηση των προγραμμάτων των δήμων, η αποκέντρωση και η μεταφορά του κέντρου βάρους των αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές κοινωνίες προβάλλει ως η μόνη λύση, αφού όμως πρώτα προσδιοριστούν επακριβώς αυτές οι αρμοδιότητες και αφού ξεκαθαριστούν οι πηγές χρηματοδότησης των νέων δήμων και ο βαθμός της οικονομικής τους αυτονομίας. Ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων και ο “Καποδίστριας 2” θα αποτελέσουν τη βάση οικοδόμησης μιας νέας γόνιμης σχέσης μεταξύ του κράτους και των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Για την ανάπτυξη όμως των τοπικών κοινωνιών δεν απαιτείται μόνο η παραχώρηση περισσοτέρων αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους ΟΤΑ, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των ίδιων των Δήμων. Γι’ αυτό ακριβώς και καλούμαστε να μπούμε σε ένα νέο κλίμα μακροχρόνιου προγραμματισμού για τον τόπο μας. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα αποτελέσουν πυξίδα για την ανάπτυξη των Δήμων μας,  καθώς θα θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα έργα, τις υποδομές και ευρύτερα τις δυνατότητες εξέλιξης των κοινωνιών μας.
Είναι καιρός πια να αποκτήσουμε μια διαφορετική νοοτροπία που πέρα από την αναγκαία και έγκαιρη αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων των Δήμων μας, θα μας επιτρέψει οργανωμένα και δομημένα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και να ορθώσουμε επί ίσοις όροις το ανάστημά μας στην διευρυμένη Ευρώπη των 27 κρατών - μελών.
Οφείλουμε με συνέπεια και επιδεξιότητα να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο που μας παρέχεται, προκειμένου να αναδείξουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας και να μεταδώσουμε τη δημιουργική  και κριτική ματιά μας για τις τοπικές κοινωνίες μας.
Εμείς, στο Δήμο Πολυκάστρου, καταρτίζουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο με δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δ’ Κ.Π.Σ. (2007-2013), κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στο Δήμο μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πολίτες και φορείς αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας και καταθέτουν ιδέες και απόψεις, δίνοντας στο Επιχειρησιακό μας πρόγραμμα χαρακτήρα πολυσυλλεκτικό και μια οπτική σφαιρική για το που ακριβώς βρισκόμαστε και σε τι στοχεύουμε.
Στη νέα αυτή προγραμματική περίοδο ανοίγονται μπροστά μας νέοι ορίζοντες και στοχεύουμε σε ουσιαστικές και δημιουργικές αλλαγές στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας μπορεί να γίνει πράξη με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, που θα βασίζεται στη γνώση και στο ντόπιο επιστημονικό δυναμικό και όλα αυτά τα μέσα σε μία δυναμική και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ουσιαστική μεταρρύθμιση που επιθυμούμε και πρεσβεύουμε απαιτεί την προσπάθεια όλων μας. Πρώτα απ’ όλα, τη γενναία απόφαση της κεντρικής διοίκησης να εκχωρήσει όχι μόνο αμοδιότητες αλλά και περισσότερες δυνατότητες παροχής εσόδων στους Δήμους, διότι για να αντεπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα χρειαζόμαστε πόρους και αυξημένη οικονομική και διοικητική αυτονομία.
Συγχρόνως όμως, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αφυπνιστούμε και να ανασκουμπωθούμε, γιατί μόνο με τη σκληρή μας προσπάθεια και την αξιοποίηση των -έστω προς στιγμήν περιορισμένων- δυνατοτήτων που μας παρέχονται, μπορούμε με αξιώσεις να αντιμετωπίσουμε τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που προβάλλουν μπροστά μας.