Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 8:31:19 μμ
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2007 05:05

Μέχρι 21/12 η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων

ΤΟ ΔΩΡΟ Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπογραμμίζει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ και διευκρινίζει ότι υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και ότι ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή.

Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιονδήποτε εργοδότη, ενώ για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ετσι, όλοι οι εργαζόμενοι, που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική αυτή περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο δώρο, που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Οσοι μισθωτοί δεν είχαν εργαστεί όλο αυτό το διάστημα για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.
Σε αυτή την περίπτωση, το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:
2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, ενώ ακόμη και οι μισθωτοί που εργάστηκαν μικρότερο διάστημα των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό, το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος σπουδαστή έλαβε άδεια για εξετάσεις, ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμοδότηση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Σε περίπτωση ασθένειας, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ δεν υπολογίζονται οι ημέρες που ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα απουσίας για συνδικαλιστική δραστηριότητα, δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας και οι ημέρες της απεργίας.

Πώς υπολογίζεται
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη 10η Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών, που περιλαμβάνεται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
o Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί το συντελεστή 0,041666. Εδώ οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέξουν ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών, βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας, συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογιστεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας, που είναι 0,041666, οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα έπρεπε να πάρει 938 ευρώ.
- Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
- Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
- Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
- Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
- Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά.
- Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
- Η αμοιβή από προμήθειες.
- Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
- Το επίδομα κατοικίας.
- Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας, το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.