Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 9:04:18 πμ
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2009 12:02

Ομολογιακό δάνειο και απορρόφηση ΑΛΟΥΝΕΦ

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της AΛΟΥΜΥΛ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., την Δευτέρα, 07/12/2009, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.827.715 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
1. Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου με συνδιοργανωτές έκδοσης την ALPHA BANK και την Τράπεζα Πειραιώς, έως του ποσού των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (_ 120.000.000) ευρώ. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους 15.393.415 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,92% του συνόλου των μετοχών.
2. Εγκρίθηκε η σύμβαση περί κτήσεως μετοχών της «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.», μεταβιβαζομένων από διοικητές συμβούλους με σκοπό την απορρόφηση της εταιρίας από την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Έτσι η ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, που ήδη ελέγχει το 99,44% του κεφαλαίου της θυγατρικής «ΑΛΟΥΝΕΦ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», μετά την εγκρινομένη αγορά ποσοστού 0,56%, καθίσταται η μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας, ήτοι σε ποσοστό 100%. Σκοπός είναι η απορρόφηση της ΑΛΟΥΝΕΦ ΑΕ δια συγχωνεύσεως από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, η οποία θα κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με ποσοστό 69,92%.