Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022, 5:32:03 μμ
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022 13:01

Προσθήκες στο Κτηριοδομικό Συγκρότημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γουμένισσας

Την 1η & 2α Σεπτεμβρίου 2022, παραλάβαμε, μεταφέραμε και τοποθετήσαμε στις κτιριακές δομές της Υπηρεσίας μας στην Γουμένισσα, δύο (2) εκποιήσιμους «οικίσκους – containers» από την τέως Δομή Φιλοξενίας Κ. Μηλιάς Πιερίας.

 

Οι οικίσκοι αυτοί αφού μεταποιηθούν, διαμορφωθούν και επισκευασθούν κατάλληλα, θα αποτελέσουν τους εύχρηστους «βοηθητικούς χώρους» τόσο για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων όσο και της εκπαίδευσης του προσωπικού μας, αποφορτίζοντας το «κυρίως» κτήριο από τέτοιες χρήσεις. Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αναμόρφωση των δομών στέγασης και λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας.

Για όλο αυτό το εγχείρημα αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργαντά Γεώργιο για την διαρκή στήριξη και υποστήριξη των αιτημάτων της Υπηρεσίας μας καθώς και στην Υφυπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Βούλτεψη Σοφία, για την άμεση έγκριση παραχώρησης αυτών των δύο (2) «εκποιήσιμων» οικίσκων.

Επίσης εκφράζουμε πολλές ευχαριστίες στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς κ. Βεργιδη Ανδρέα και στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας κ. Μαυρίδου Σοφία, που με τις ενέργειές τους μας διατέθηκε γερανοφόρο μηχάνημα για την ασφαλή φόρτωσή τους.

Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου κ. Λογοθέτη Εμμανουήλ και τον Διοικητή της Δομής Φιλοξενίας κ. Κατανά Νικόλαο, για τις όποιες χρονικές διευκολύνσεις μας παρείχαν στην «επιχείρηση» φόρτωσης και μεταφοράς τους στην έδρα μας.

Τέλος εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες στις Εταιρείες «TERRACON IKE» & «TSAKALIDIS IASON IKE» με έδρα το Πολύκαστρο, για την γενναιόδωρη χορηγία και διάθεση δύο (2) μεγάλων ρυμουλκούμενων φορτηγών με πλατφόρμα, που με την σύμπραξη τους καταφέραμε να υλοποιήσουμε την επιχείρηση της «ασφαλής μεταφοράς» των οικίσκων.

Γουμένισσα 05 Σεπτεμβρίου 2022

Ο     Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Χρήστος Ι. Γκαντίδης

Αντιπύραρχος