Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 1:34:47 μμ
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008 10:47

Πρωτοβουλίες για ανάδειξη-επίλυση μεγάλων προβλημάτων

Όλους του εμπλεκόμενους στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων καλεί ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ι. Γκλαβάκης,  να συμμετάσχουν στον ανοιχτό διάλογο της Πράσινης  Βίβλου. "Η Πράσινη Βίβλος για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων αφού δίνει στους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις προδιαγραφές παραγωγής και εμπορίας, τα ειδικά συστήματα ποιότητας, τα προγράμματα πιστοποίησης αλλά  και να ενημερώσουν εάν τα ισχύοντα μέτρα αποδίδουν ή πρέπει να τροποποιηθούν" δήλωσε ο  κ. Γιάννης Γκλαβάκης μετά την δημοσίευση του εγγράφου.
Ο κ. Γκλαβάκης τονίζει ότι τα κοινοτικά αγροτικά προϊόντα έχουν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προϊόντα εισαγόμενα από χώρες με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής. Συνεπώς, η Πράσινη Βίβλος θα συμβάλει στην ανάδειξη των δικών μας προϊόντων αφού το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, θα αποτελέσει όπλο στα χέρια των ευρωπαίων παραγωγών για την διάκριση των προϊόντων τους αλλά και την μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών.
Η Πράσινη Βίβλος, μεταξύ άλλων,  εξετάζει θέματα όπως: την υποχρεωτική ή όχι ένδειξη του τόπου παραγωγής των πρώτων υλών (EΕ/εκτός ΕΕ), την θέσπιση κανόνων που θα καθορίζουν την έννοια των όρων «προϊόν από ορεινή περιοχή» ή «προϊόν αγροκτήματος», βελτιώσεις στο σύστημα των γεωγραφικών ενδείξεων, τρόπους για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς βιολογικών προϊόντων της ΕΕ, δυνατότητες αύξησης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, νέα καθεστώτα σε επίπεδο ΕΕ προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς επιπλέον διοικητική επιβάρυνση, συστήματα πιστοποίησης που θα αποτρέπουν την παραπλάνηση των καταναλωτών.