Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023, 7:09:19 πμ
Σάββατο, 08 Μαρτίου 2008 07:50

Τα έργα και οι ημέρες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γουμένισσας

Η Δημοτική Αρχή της Γουμένισσας, αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με τους δημότες του Δήμου Γουμένισσας και να τους ενημερώσει για το έργο που έχει επιτελέσει κατά το διαρρεύσαν δεκατετράμηνο, από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα. Δεν θα αναλωθεί σε στείρα αντιπαράθεση προς τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί θεωρεί χρησιμότερο εργαλείο προαγωγής του τόπου την συνεργασία και την συνολική προσπάθεια.

Θα παρουσιασθεί το έργο του Δήμου με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα.
Πιστεύουμε ότι με την άοκνη εργασία μας και την συνεχή προσπάθεια, επιτύχαμε αρκετά. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας. Σ’ αυτά στρέφουμε την προσοχή μας. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των δημοτών, επικεντρώνουμε την προσπάθεια μας στα μεγάλα, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα μικρά καθημερινά προβλήματα που χρήζουν επίλυσης.
Παρακάτω θα παραθέσουμε τους στόχους που θέσαμε, τις ενέργειες που έγιναν και το αποτέλεσμα που προέκυψε.
1.Βιολογικός Καθαρισμός  
Για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού (που αποτελεί μεγάλο στόχο μας), προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του βιολογικού καθαρισμού. Η υποχρέωση - επιβάρυνση του Δήμου είναι η εξεύρεση και η αγορά της γης που απαιτείται για να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός, καθώς και το κόστος της μελέτης αυτού. Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου κατά 100% είναι από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το μελετητικό γραφείο έκανε αυτοψία του χώρου και υποδείχθηκε η θέση για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού με καλαμιώνες, μοντέλο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Τέτοιο σύστημα λειτουργεί ήδη στον Δήμο Ευρωπού. Έχει αρχίσει τη διαδικασία αγοράς της γης. Απαιτούνται 25 στρέμματα. Τα 4 στρέμματα τα παραχωρεί ο Δήμαρχος κ. Στ. Παπαπαναγιώτου, από την προσωπική του περιουσία ως δωρεά στον Δήμο Γουμένισσας.
2.Στρατόπεδο   
Υπάρχει απόφαση της Πολιτείας, από το έτος 1999, για στρατόπεδα τα οποία δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσουν, να δίδεται η δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να διεκδικήσει ποσοστό το χώρου αυτού. Οι αρμόδιοι φορείς αποκλείουν οριστικά την επαναλειτουργία του στρατοπέδου στη Γουμένισσα. Από το σύνολο της επιφάνειας του στρατοπέδου, τα 22 στρέμματα ανήκουν στο Υπ. Εθν. Άμυνας και τα 120 στο Υπ. Οικον. Και Οικονομικών. Κατόπιν ενεργειών και επαφών της Δημοτικής Αρχής με το Υπ. Εθν. Άμυνας, δρομολογείται παραχώρηση του 50% των 22 στρεμμάτων, αφού κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την χρήση τους.
3.Παλαιό Δημοτικό Σχολείο (πρώην Δημαρχείο)
Προχωρούμε σε μελέτη στατιστικής επάρκειας, προκειμένου να αναπλασθεί το κτίριο και να χρησιμοποιηθεί ως  Πολιτιστικός Πολυχώρος και Μουσικό Σχολείο.
Ανάπλαση «Ιστορικού Κέντρου» της πόλης
Α)Πεζοδρόμηση της οδού Ελ .Βενιζέλου
Η σύνταξη της μελέτης, η χρηματοδότηση του έργου και η δημοπράτηση του έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Παρατηρήθηκαν κάποιες παραλήψεις, όπως π.χ. δεν προβλέφθηκαν έργα υποδομής σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας, επίσης ρύθμισης της κυκλοφορικής χρήσης κλπ, τις οποίες επισημάναμε και ενεργήσαμε για την επίλυση τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου είναι αυστηρώς καθορισμένα από την μελέτη, καθώς  επίσης ο ηλεκτροφωτισμός. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ, προσπάθησε και πέτυχε να γίνουν κάποιες βελτιωμένες παρεμβάσεις.
Β)Πλατεία Μακεδονομάχων, οδός Γκίγκερη, πλατεία 23ης Οκτωβρίου, οδός Ίωνος Δραγούμη και πλατεία Θαν. Ζελέγκου
Υπάρχουν οι μελέτες που έγιναν από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Έχουν επισημανθεί κάποιες αδυναμίες και παραλήψεις. Αρχίζοντας με την Πλατεία Μακεδονομάχων, βελτιώνουμε την μελέτη, προχωρούμε σε επικύρωση της μελέτης και δημοπράτηση του έργου. Για τα υπόλοιπα έργα θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία, κρίνοντας και αποφασίζοντας για την σειρά εκτέλεσης.
5.Ανέγερση κτιρίου Δασαρχείου
Εντός των επόμενων ημερών, ο Δήμος Γουμένισσας παραχωρεί οικόπεδο του στο αρμόδιο υπουργείο και σύμφωνα με δέσμευση του κ. υπουργού, θα ανεγερθεί κτίριο για το Δασαρχείο.
6.Εργατικές Κατοικίες
Ο ανάδοχος του έργου προχωρεί στην αποπεράτωση του. Το έργο επιβλέπουν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας  και ο Δήμος Γουμένισσας.
7.Κοιμητήρια
Παρά τις ελλείψεις, παραλήψεις και προβλήματα, η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη στην πιεστική ανάγκη που είχε δημιουργηθεί, λειτούργησε τα νέα  Κοιμητήρια, επιλύνοντας ένα μεγάλο και χρονίζον πρόβλημα για την περιοχή. Με το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2008 ο Δήμος θα παρέμβει για την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και εξωραϊσμό τους, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων.
8. Κλειστό Γυμναστήριο
Είναι ολυμπιακό έργο, δηλαδή προγραμματίστηκε και κατασκευάστηκε για την ολυμπιάδα του 2004. Λόγω κατασκευαστικών παραλείψεων του αναδόχου, δεν παραλήφθηκε ποτέ από τον Δήμο. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την ΤΥΔ, λύνει το πρόβλημα αφού ο ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες που όφειλε να κάνει. Παράλληλα ο Δήμος θα δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση του Υπ. Πολιτισμού για τον εξοπλισμό του κλειστού Γυμναστηρίου.
9.Άυλειος χώρος Β’ Δημοτικού Σχολείου
Βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης μελέτης για την διαμόρφωση του, με έκτακτη επιχορήγηση 88.000_.
10 Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες
Με βάση τις προτάσεις των Συλλόγων, στις αρχές του έτους 2007, στήριξε ηθικά και οικονομικά τις δραστηριότητες τους. Πλέον αυτών, τους ενίσχυσε με τις ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις. Η ίδια στήριξη θα παρασχεθεί και κατά το τρέχον έτος 2008.
11. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς τον Δήμο
Η πίεση της Δημοτικής Αρχής έφερε αποτελέσματα, με την εξασφάλιση εκτάκτων επιχορηγήσεων ύψους 200.000_ για το έτος 2007. Συνεχίζοντας τις προσπάθειες, αποσπάσαμε την δέσμευση του Υπ. Μακεδ. Θράκης για χρηματοδότηση δύο έργων του τεχνικού προγράμματος από 18.000_ το κάθε ένα ήτοι 36.000 _ συνολικά. Επίσης, από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχουμε δέσμευση για ποσό 400.000 _. Το Υπ. Μακεδ. Θράκης δεσμεύθηκε για την επιχορήγηση των εκδηλώσεων των «ΘΕΟΤΟΚΕΙΩΝ». Το θέμα των εκτάκτων επιχορηγήσεων παραμένει ανοικτό και ο Δήμαρχος δεσμεύεται για περαιτέρω επαφές με τα αρμόδια υπουργεία.
12.Κτίριο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Επειδή πολλά ακούγονται για το θέμα αυτό, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους υπευθύνως. Την δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, έγινε συνάντηση του Δημάρχου και των εκπροσώπων της Ένωσης Συνεταιρισμών. Στη συζήτηση αυτή συμφωνήθηκε να προσκομιστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και η οικονομική άδεια από την ένωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδηλώσει ενδιαφέρον αγοράς, αφού η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι δεν υπάρχουν.
13. Υπηρεσίες του Δήμου Γουμένισσας
Κατά την πρώτη χρονιά άσκησης των καθηκόντων μας, μελετήσαμε και προσδιορίσαμε τις ανάγκες του Δήμου.
Α) Μόνιμο προσωπικό
Προκηρύχτηκαν μέσω του ΑΣΕΠ τρεις (3) μόνιμες θέσεις (ηλεκτρολόγος – θερμοϋδραυλικός – έργων υποδομής).
Β) Έκτακτο προσωπικό
Δρομολογούνται οι προσλήψεις με σύμβαση έργου (18μηνες, 8μηνες και ετήσιες) οι οποίες καλύπτουν μη πάγιες ανάγκες του Δήμου. Στο τέλος του έτους 2008, θα γίνει η αξιολόγηση τους και θα ληφθούν αποφάσεις αναμόρφωσης.
Γ) ΚΕΠ
Το ΚΕΠ, παρά το γεγονός της καταβολής των ενοικίων και της προμήθειας του εξοπλισμού, δεν λειτούργησε ποτέ. Με παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής ανεστάλη η απόφαση κλεισίματος και λειτουργεί. Στελεχώθηκε με δύο υπαλλήλους 18μηνης σύμβασης έργου. Την χρηματοδότηση έχει αναλάβει το Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
14. Οικονομική κατάσταση  
Ο Δήμος παραλήφθηκε χωρίς ουσιαστικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Υλοποιήσαμε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2007 σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό και αρκετά έργα είναι σε εξέλιξη. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά προβλήματα του επιλύθηκαν με την εκτέλεση έργων.
Α) Ο αγωγός ύδρευσης Φιλυριάς και Γερακώνας περνούσε μέσα από τον σκουπιδότοπο.
Β) Υπήρχε κοινός αγωγός αποχέτευσης και άρδευσης για περίπου 500 μέτρα από Κάρπη προς Γοργόπη.
Γ) Κατασκευή και συντήρηση φραγμάτων σε Πεντάλοφο, Ομαλό, Φιλυριά και Γερακώνα.
Δ) Συντήρηση κτιρίων του Δήμου στη Γρίβα.
Ε) Κατασκευή πεζοδρομίων στην έξοδο από Γουμένισσα προς Γρίβα.
Στ) Κατασκευή πεζοδρομίων της οδού Α΄Λόχου Ταβουλάρη.
Ζ) Επιλύθηκαν πολλά καθημερινά τεχνικά προβλήματα.
Η) Δημοπρατήθηκαν τα έργα:
 I. Ηλεκτροφωτισμός Καστανερής
 II. Ηλεκτροφωτισμός Πενταλόφου
 III. Ανάπλαση πλατείας Φυλιριάς
 IV. Έργα υποδομής στη Γερακώνα
 V. Αγωγός ύδρευσης στην Κάρπη
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όπως φαίνετε από τα παραπάνω, τη χρονία του 2007 αδικήθηκε το ΔΔ Στάθη. Δεσμευόμαστε για την εκτέλεση έργων μέσα στο έτος 2008.
15. Σύνταξη μελετών
Σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ και μελετητικά γραφεία, συντάσσουμε μελέτες για:
Α) ΟΠΑΧ
 I. Οδική σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους.
 II. Φράγματα φιλικά προς το περιβάλλον, που συμβάλουν στην άρδευση των Δ.Δ. Φιλιριάς, Γερακώνας και Στάθη.
Β) Κεντρικός Αγωγός Ύδρευσης
Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης και παράλληλα δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ο μεγάλος μας στόχος.
Γ)Βιολογικός Καθαρισμός και Παλιό Δημοτικό Σχολείο
Αναφέραμε παραπάνω σχετικά.
Δ) Περιφερειακός Γουμένισσας
16.Μηχανολογικός εξοπισμός
Αποφασίσθηκε η αγορά μέσα στο έτος 2008 ενός γκρέϊντερ και ενός φορτηγού, για τις ανάγκες του Δήμου.
17.Βοήθεια στο σπίτι
Λειτουργεί  σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
18. Κ.Α.Π.Η.
Αποφασίσθηκε η δημοπράτηση της διαχείρισης του ΚΑΠΗ προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα τα μέλη του.
19.Άρδευση καστανοτεμαχίων
Ο Δήμαρχος - Δημοτικοί Σύμβουλοι Γουμένισσας, οι πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Γρίβας  και Καστανερής, ο Δασάρχης - υπάλληλοι του  Δασαρχείου Γουμένισσας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κιλτίδης,  εντόπισαν τοποθεσίες ανάμεσα στον δρόμο Καστανερής - Λιβαδίων στην περιοχή «Γκούλουβο - Στραβοπόταμος» για την κατασκευή φράγματος συλλογής υδάτων, με σκοπό την άρδευση των καστανοτεμαχίων του όρους Πάϊκου, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
20. Επικοινωνία
Χρειαζόμαστε τον ενεργό δημότη. Η παρέμβαση του, το παράπονο του, η κριτική του αποτελούν για εμάς τον ακρογωνιαίο λίθο έκφρασης της δημοκρατίας στην τοπική μας κοινωνία. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις σας, για να βελτιωθούμε, να γίνουμε πιο χρήσιμοι. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματα σας, για να τα λάβουμε υπόψη και να σας ενημερώσουμε.
Όλα τα παραπάνω, αποτελούν την αφετηρία στον αγώνα που υποσχεθήκαμε στους δημότες μας και επιβάλλαμε στον εαυτό μας. Η «Κίνηση Πολιτών» δυναμωμένη από την εμπιστοσύνη σας, προχωρεί βήμα-βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος της που με την ψήφο σας εγκρίνατε