Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 12:10:25 μμ
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008 07:56

Υποβολή των αιτήσεων προστατευόμενων για διορισμό

Η κατανομή των θέσεων για τους προστατευόμενους από το άρθρο 2 του Νόμου 2643/98 (που αφορά στην «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.5 α»), που επιθυμούν να διορισθούν, υπό το καθεστώς προστασίας του παραπάνω νόμου, σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς του  άρθρου 2 του Ν. 2643/98 του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανακοινώθηκε σήμερα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.


Οι προστατευόμενοι μπορούν από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008 και για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες να υποβάλουν (προσκομίζοντάς τες ή αποστέλλοντάς τες ταχυδρομικώς με απόδειξη-συστημένη επιστολή) μόνον τις ειδικές, έντυπες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις τους, που διατίθενται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Σημειώνεται ότι οι προστατευόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ’ επιλογή τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται «προς την Επιτροπή του Ν. 2643/98, υπεύθυνο για την παραλαβή αιτήσεων των προστατευομένων του Ν.2643/98». Οι κατά περιφέρεια Επιτροπές εδρεύουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται επίσης, οι περιοχές αρμοδιότητας κάθε Επιτροπής, η διεύθυνση της έδρας κάθε επιτροπής του Νόμου 2643/98 στην οποία αποστέλλονται οι αιτήσεις, καθώς και η κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων για τους προστατευόμενους του άρθρου 2 του Ν. 2643/98, ανά Επιτροπή: Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ
Δωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-507783, ταχ. Θυρίδα: 19466, τ.κ. 54012, τηλ. 2310-507783.