Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020, 12:50:34 πμ

Λοιπές Υπηρεσίες - Φορείς

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

Διεύθυνση
Τηλέφωνο
fax
Αγορανομείο Κιλκίς
Κιλκίς
2341022856
---
Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης& Διοίκησης Εθν.Αντίστασης 21 - Κιλκίς 2341022548,22479,29274 2341023408
Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης& Διοίκησης, τμήμα αλλοδαπών Εθν.Αντίστασης 21 - Κιλκίς 2341029274
---
Διοίκηση Αγροφυλακής
Κιλκίς
2341022456
---
ΕΤΕΑΚ Κιλκίς 2341026724 2341020926
Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς Κιλκίς 2341027762 2341027762
Επιθεώρηση Εργασίας Κιλκίς 2341028451,24922 2341028451
Επιμελητήριο Τεχνικό Κιλκίς

2341027700,70177

2341027700
ΝΕ ΤΕΕ Κιλκίς Κιλκίς 2341070177 2341070177
Επιμελητήριο Κιλκίς Κιλκίς

2341024580-1

2341020924
Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Κιλκίς 2341022527
---
Εργατική Εστία Κιλκίς 2341024003 2341024003
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς 2341022384
---
ΚΕΤΕΚ Κιλκίς 2341020596 2341070643
ΚΕΠΥΕΛ Κιλκίς 2341070277 2341070277
Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς 2341041144,41505 2341022865
ΟΑΕΔ Γουμένισσας Γουμένισσα 2343041144,41505 2343041144
ΟΑΕΔ Κιλκίς Κιλκίς 2341024159,27863 2341024159
Στατιστική Υπηρεσία Κιλκίς 234122442,25788 2341027588
ΤΟΕΒ Αξιούπολης Αξιούπολη 2343032726
---
ΤΟΕΒ Γοργόπης Γοργόπη 2343032671
---
ΤΥΔΚ Εθν.Αντίστασης 21 - Κιλκίς 2341022363 2341022441
Υποθηκοφυλάκειο Κιλκίς Κιλκίς 2341022244
---
Υποθηκοφυλάκειο Πολυκάστρου Πολύκαστρο 2343022967
---
Υποθηκοφυλάκειο Γουμένισσας Γουμένισσα 2343041268
---
Υποθηκοφυλάκειο Σ.Σ.Μουριών Σ.Σ.Μουριών 2341031598
---