Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 6:11:38 μμ
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012 19:50

1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

vamvakia
1. Στόχοι
1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα μέχρι την εμφάνιση πρώτων χτενιών και τη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης από 4 έως 8 πραγματικά φύλλα.. Το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 20 cm και η πυκνότητα είναι 16 με 18 φυτά / m επί της γραμμής.
2.2 Οι έντονες  και συνεχείς βροχοπτώσεις του προηγούμενου μήνα δημιούργησαν «Κρούστα» στο έδαφος που δυσκολεύει τη σωστή ανάπτυξη των βαμβακοφύτων.
2.3 Από τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι διαπιστώθηκαν μικροί  πληθυσμοί αφίδων.


3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν σκαλίσματα  για σπάσιμο της «Κρούστας». Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας, καλύτερος αερισμός και αποφυγή απώλειας νεαρών φυτών από ανάπτυξη σηψηριζιών από ριζοκτόνια, φουζάριο, πύθιο κ.λ.π.


4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
Τα βαμβακόφυτα είναι ακόμα προστατευμένα από τα εντομοκτόνα εδάφους ή με αυτά της επικάλυψης του σπόρου, γι΄αυτό και δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον εφαρμογών. Αντίθετα η χρήση τους την εποχή αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ωφέλιμα έντομα που την περίοδο αυτή εγκαθίστανται και αναπτύσσονται στις καλλιέργειες.
Συνιστάται στους καλλιεργητές να παρακολουθούν τα φυτά 1-2 φορές την εβδομάδα για θρίπες, αφίδες, τετράνυχο και λύγκο και αν διαπιστωθούν υψηλές πυκνότητες πληθυσμών ή ζημιές, όπως συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κ.λ.π., να ενημερώσουν την αρμόδια διεύθυνση για να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.