Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, 9:48:58 πμ
Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 13:15

Αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (3295-326424/01.11.2022) του Τμήματος Αμπέλου Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών) οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν άδεια φύτευσης αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στις ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ από την 1η Νοεμβρίου 2022 και μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2022.

 

Σημαντική επισήμανση στο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ η συμπλήρωση των συντεταγμένων του αγροτεμαχίου για το οποίο θα κατατεθεί η αίτηση. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι κορυφές του αγροτεμαχίου για να γίνει δεκτή η αίτηση. Αγροτεμάχια με μία ή δύο κορυφές δεν θα γίνουν αποδεκτά.

Η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2023 θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2933/327864/22-11-2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 5422) στην οποία καθορίζονται: η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ.1 και 2,  του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση των αμπελοκαλλιεργητών  στα τηλέφωνα και στα e-mail της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς.