Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5:59:38 πμ
Τρίτη, 09 Απριλίου 2024 10:45

Αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2024. Ενημερωτική συνάντηση στη Γουμένισσα

Σύμφωνα με το έγγραφο (916/102034/08.04.2024) του Τμήματος Αμπέλου Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών) οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν άδεια φύτευσης αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στις ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ από την Τετάρτη 10η Απριλίου 2024 και μέχρι την Παρασκευή 26η Απριλίου του 2024.

 

Συνάντηση-Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας, την Πέμπτη 11 Απριλίου, στις 11 το πρωί και αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για την χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024.

Σημαντική επισήμανση στο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ είναι η συμπλήρωση των συντεταγμένων του αγροτεμαχίου για το οποίο θα κατατεθεί η αίτηση. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι κορυφές του αγροτεμαχίου για να γίνει δεκτή η αίτηση. Αγροτεμάχια με μία ή δύο κορυφές δεν θα γίνουν αποδεκτά.

Η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2024 θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 916/102034/08.04.2024 ΥΑ (υπό αποστολή για αριθμό ΦΕΚ) στην οποία καθορίζονται : η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ.1 και 2,  του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 • Ως ελάχιστο όριο συνολικής αιτούμενης έκτασης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων που δύναται να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα αγροτεμάχια.
 • Ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχια το ένα (1) στρέμμα
 • Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων.
 • Οι αιτούμενες εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες. Η διάρκεια ενοικιαστηρίων να είναι μεγαλύτερη των επτά ετών.

Τα κριτήρια προτεραιότητας στα οποία έχει προστεθεί το μέλος συλλογικού φορέα αναγνωρισμένου είναι τα κάτωθι:

 • Νεοεισερχόμενοι παραγωγοί που φυτεύουν πρώτη φορά οινοποιήσιμη ποικιλία: 3 μόρια
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες θα συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική ή ολοκληρωμένη παραγωγή, αναβαθμίδες): 2 μόρια
 • Εκτάσεις με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (υψόμετρο >500m): 1,5μόριο
 • Μέγεθος υφιστάμενης αμπελουργικής εκμετάλλευσης:
 • 5-20στρ.: 2,1 μόρια
 • 20-50στρ.: 3,0 μόρια
 • >50στρ.: 1,5 μόριο
 • Μέλος συλλογικού φορέα (Α.Σ. ή Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών οινοποιητικού τομέα): 1,5μόριο

Η κατανομή των εκτάσεων θα γίνει στο σύνολο της χώρας. Η διαθέσιμη έκταση αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 31η Ιουλίου 2023. Εάν η επιλέξιμη αιτούμενη έκταση δεν ξεπερνάει το 1% θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις. Εάν το ξεπερνάει η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 9 περιφερειών, ανάλογα με τα αντικειμενικά κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας ΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση των αμπελοκαλλιεργητών  στα τηλέφωνα και στα e-mail της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς.