Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024, 4:28:04 μμ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 22:05

Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» στη νέα Περίοδο 2014-2018

ampelonas
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση για την «Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση για την «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2018, η οποία προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης και ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων του ομώνυμου προγράμματος. Στόχος των μέτρων του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
•    της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού,
•    της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο  εμπορικό ενδιαφέρον,
•    της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών.
Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν σε: εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση, φύτευση αμπελώνων, επανεμβολιασμό για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων καθώς και βελτίωση τεχνικών  διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων.
Το  πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αποτελεί συνέχεια του ήδη υπάρχοντος Εθνικού Προγράμματος Στήριξης (2009-2013) για την περίοδο 2014-2018. Η Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, χρηματοδοτεί από 50% έως και 75% των δαπανών για την υλοποίηση των μέτρων, ενώ η ίδια συμμετοχή κυμαίνεται από 25% έως 50%. Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος χαρακτηρίζεται από 99% απορροφητικότητα κονδυλίων.
Με την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, απλοποιούνται και αποσαφηνίζονται σημεία του προγράμματος για την καλύτερη εκτέλεσή του, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η ένταξη παραγωγών σε ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές. Βάσει των κριτηρίων, προτεραιότητα, ως προς τους δικαιούχους, δίνεται στους νέους γεωργούς και στους κατ' επάγγελμα αγρότες σε μικρά νησιά, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ενώ, ως προς την εκμετάλλευση, προκρίνονται οι εκτάσεις για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
» στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2018, η οποία προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης και ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων του ομώνυμου προγράμματος. Στόχος των μέτρων του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
•    της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού,
•    της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο  εμπορικό ενδιαφέρον,
•    της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών.
Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν σε: εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση, φύτευση αμπελώνων, επανεμβολιασμό για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων καθώς και βελτίωση τεχνικών  διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων.
Το  πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αποτελεί συνέχεια του ήδη υπάρχοντος Εθνικού Προγράμματος Στήριξης (2009-2013) για την περίοδο 2014-2018. Η Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, χρηματοδοτεί από 50% έως και 75% των δαπανών για την υλοποίηση των μέτρων, ενώ η ίδια συμμετοχή κυμαίνεται από 25% έως 50%. Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος χαρακτηρίζεται από 99% απορροφητικότητα κονδυλίων.
Με την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, απλοποιούνται και αποσαφηνίζονται σημεία του προγράμματος για την καλύτερη εκτέλεσή του, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η ένταξη παραγωγών σε ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές. Βάσει των κριτηρίων, προτεραιότητα, ως προς τους δικαιούχους, δίνεται στους νέους γεωργούς και στους κατ' επάγγελμα αγρότες σε μικρά νησιά, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ενώ, ως προς την εκμετάλλευση, προκρίνονται οι εκτάσεις για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ.