Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024, 12:23:18 πμ
Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015 19:27

Ανακοίνωση της Κτηνιατρικής για την οζώδη δερματίτιδα

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς εκδοθηκε η ακόλυθη ανακοίνωση:
Λαμβάνοντας υπόψη της εξέλιξη του νοσήματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών σας γνωρίζουμε ότι όλα τα βοοειδή τα οποία διακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, θα εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισμό συμπτωμάτων Οζώδους Δερματίτιδας και θα συνοδεύονται από Υγειονομικό πιστοποιητικό. Επίσης  κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:


1. Σε όλα τα βοοειδή που μετακινούνται, πρέπει προηγουμένως να έχει εφαρμοστεί αγωγή για τα εξωπαράσιτα και εντομοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναμονής του κατασκευαστή, η οποία θα αναγράφεται και στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2. Οι κτηνοτρόφοι να ενημερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν) την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, για την πρόθεσή τους να μετακινήσουν βοοειδή (σφαγή, αγορά, πώληση) με το έντυπο γνωστοποίησης μετακίνησης, η οποία θα επικοινωνεί με την αντίστοιχη Κτηνιατρική Υπηρεσία προέλευσης ή προορισμού και θα ενημερώνει στη συνέχεια τον κτηνοτρόφο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.